Nový obrázek.png
"Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiji a trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost."
Miroslav Horníček
.


A  K  T  U  A  L  I  T  Y   

↓  2 0 2 0  ↓↓↓


Vážení,
   podle sdělení společnosti PREdistribuce, a.s. ze dne 1. října 2020 bude v úterý dne 24. listopadu 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod. vypnuta v domě elektřina. Pracovníci PREdistribuce, a.s. oznámili, že v době mezi 8,00 hod. až cca. 11,00 hod. bude odpojen celý dům a následně v době od přibližně jedenácté hodiny dopolední nejpozději do čtrnácté hodiny odpolední téhož dne bude odpojeno pouze druhé patro domu, kde se budou provádět elektrotechnické práce. Důvodem přerušení dodávky elektřiny do domu je plánovaná výměna domovní elektroměrové rozvodnice ve druhém patře, která nebyla z důvodu omezení souvisejících s přijatými protiepidemiologickými opatřeními provedena dne 16. dubna 2020.
   V nejbližších dnech bych měl obdržet od splečnosti PREdistribuce, a.s. formální vyrozumění o výměně elektroměrové rozvodnice, které vyvěsím v domě. 

S úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 1. října 2020


Vážení,
   dovoluji si Vás požádat o umožnění přístupu kominíka a servisního technika plynových kotlů do pekárny, ordinace, bytů a atelierů dne

 17. června 2020 (středa) od 7:30 hod. do cca 10:00 hod. 

 za účelem provedení:
 1. Povinných ročních periodických revizí a čistění všech spalinových cest v domě podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (ČSN 73 4201:2010). Vztahuje se na všechny uživatele plynových kotlů v domě. Platí pro prostory označené čísly 1 (pekárna), 2 (ordinace), 9 (byt), 19 (byt), 20 (atelier) a 23 (atelier).
 2. Roční servisní prohlídky, čistění a seřízení plynových zařízení a vyhotovení záznamu o kontrole plynového zařízení podle § 3 vyhlášky č. 85/1978 Sb., včetně měření spalin dle TPG 704 01. Platí pro prostory označené čísly 1 (pekárna), 2 (ordinace), 9 (byt), 19 (byt), 20 (atelier) a 23 (atelier).
 3. Revize, kontroly a měření celkového přetlaku všech přenosných hasicích přístrojů a požárního vodovodu v domě podle ČSN 73 0873 a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Revize přenosných hasicích přístrojů se vztahuje na pekárnu, označenou evidenčním číslem 1 (+ revize hydrantu s požární hadicí), ordinaci, která je označena evidenčním číslem 2 a dále na všechny ateliery, které jsou označené evidenčními čísly 20, 21 a 22. Je možné před příchodem hasičů nechat přenosný hasicí přístroj u mne v bytě č. 9 ve druhém patře a v následující dny si ho znovu zpět vyzvednout, event. Vám ho rád domů odnesu.
   Pokud si budete přát upřesnit v rozmezí výše uvedeného termínu čas příchodu techniků do Vašeho bytu nebo atelieru, prosím, podejte mi zprávu, kdy by se Vám příchod techniků hodil a pokusím se vše zorganizovat k Vaší spokojenosti.
   Všechny výše uvedené úkony, zásahy a revize jsou hrazeny z prostředků pronajímatele a vyplývají z povinností, které jsou uložené vlastníkům nemovitostí aktuálně platnou legislativou (s výjimkou kontrol a čistění plynových kotlů, kterou provádím na své náklady po topné sezóně pro všechny uživatele plynových kotlů v domě z dobrovolné iniciativy).
   Protokoly z provedených zkoušek a revizí jsou pro kohokoliv kdykoliv u mne k nahlédnutí, mohu vyhotovit kopie originálů, pokud si budete přát etc.
   Budu se snažit zajistit, aby návštěvy příslušných odborně způsobilých osob byly co možná nejkratší a aby Vaše vyrušení bylo pokud možno jen minimální.
    Velmi Vám předem děkuji za umožnění vstupu, za Vaši ochotu a čas.
S úctou
Richard Vaněk, 
www.letna.7x.cze-mail: richard.vanek@seznam.cz
tel.: 602 806 239

Provádějící firmy a odborně způsobilé osoby:
Pavel Šafařík, revizní technik spalinových cest – kominík, Tunelářů 197, 156 00  Praha 5 - Zbraslav, osvědčení revizního technika spalinových cest číslo: 059/36-024/2011.
Seplyko, s.r.o., servis, autorizované měření emisí plynových kotlů, revize, kontroly a regulace plynových kotlů, kotelen a topných systémů, Kamenická 653/50, 170 00  Praha 7,
www.seplyko.cz
Vladimír Trnka, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, preventiva PO, revizní technik hasicích přístrojů a požárních vodovodů, KMJ, spol. s.r.o., Českomoravská 203/31, 190 00  Praha 9, www.kmjsro.cz
vyvěšeno: 22. května 2020


Vážení,
   prosím, nezavírejte dveře do domu. Zavřením vchodových dveří se dveře zamknou a nelze se dostat do domu z venkovní strany. Dnes dopoledne se rozbil zámek, odpoledne si vlozku vyzvednul zámečník a zítra namontuje nový zámek. Klíč zůstane stejný. Děkuji. S úctou Richard Vaněk
vyvěšeno: 18. května 2020


Vážení,
  jak jsem Vás informoval s předstihem e-mailem, tak výměna elektroměrové rozvodnice dne 16. dubna 2020 byla zrušena.
   O nadcházejícím víkendu a případně také v dalších dnech se bude na střeše domu pohybovat pokrývač, který bude vyměňovat zpuchřelé gumové podložky a uvolněné klempířské vruty držící střešní plášť na prkenném podbití krovu. Práce by Vás nikterak neměla vyrušovat.
   Pražská plynárenská, a.s (PP, a.s.) a Pražská energetika, a.s. (PRE, a.s.) provádí za běžné situace v dubnu každého roku v domě odečty plynoměrů a elektroměrů. Vzhledem k nebezpečí koronavirové ínfekce pro odečtové zaměstnance předmětných organizací požaduje nebo bude požadovat PP, a.s a PRE, a.s. jednotlivé zákazníky o poskytnutí stavů příslušných měřidel on-line cestou formou samoodečtu. Pokud si budete přát pomoc s odečtem evidenčního čísla nebo stavu Vašeho plynoměru nebo elektroměru, tak jsem Vám k dispozici. 
Opatrujte se.
S úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 17. dubna 2020


Vážení,
   podle sdělení PREdistribuce, a.s. ze dne 11. března 2020 bude v pondělí dne 16. dubna 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod. vypnuta v celém domě elektřina. Důvodem přerušení dodávky elektřiny do domu je plánovaná výměna domovní elektroměrové rozvodnice ve druhém patře. O případné změně s ohledem na přijatá hygienicko - epidemiologická opatření Vás budu s předstihem informovat. 
S úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 20. března 2020


Vážení,
   podle sdělení PREdistribuce, a.s. ze dne 20. února 2020 bude v pondělí dne 9. března 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod. vypnuta v celém domě elektřina. Důvodem přerušení dodávky elektřiny do domu je plánovaná výměna domovní elektroměrové rozvodnice ve třetím patře.
S úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 22. února 2020


   Inflace za rok 2019 činí podle údaje ze dne 13. ledna 2020 z Českého statistického úřadu 2,8% (www.czso.cz). Richard Vaněk
vyvěšeno: 14. ledna 2020


Vážení,
   v uplynulých několika dnech byla vyklizena domovní půda. Dovoluji si Vás požádat, abyste na ní neodkládali žádné věci - s vyjímkou věšení prádla. Dále se aktuálně vyklízí nezasmluvněné sklepní kóje. Dřevěné části ze sklepních přepážek, tvořících dříve jednotlivé sklepní kóje, mohou být po dobu několika málo dní dočasně odloženy v prostorách sklepních chodeb nebo před vstupem do sklepa. V následujících pracovních dnech bude tento dřevěný odpad ekologicky odborně zlikvidován.
   Děkuji za pochopení.
S úctou Richard Vaněk
vyvěšeno: 10. ledna 2020


Vážení,
   podle sdělení z Českého statistického úřadu bude inflace za kalendářní rok 2019 vyhlášena v pondělí 13. ledna 2020. Richard Vaněk
vyvěšeno: 7. ledna 2020


Vážení,
   prosím Vás, abyste vánoční stromky odkládali před dům ke sběrným nádobám na papír, sklo a plast. Děkuji. S pozdravem Richard Vaněk
vyvěšeno: 6. ledna 2020↓  2 0 1 9  ↓↓↓

  Vážení,
      dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřál radostné svátky a do nadcházejícího roku 2020 jen všechno dobré, pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.
      I v roce nadcházejícím jsem Vám samozřejmě kdykoliv k dispozici. Neváhejte se na mne obracet v situacích, kdy si budete myslet, že bych Vám mohl jakýmkoliv způsobem pomoci, předně v oblasti bydlení, ale i v jiných oblastech života. Bude mi potěšením Vám v rámci svých možností pomoci, vyjít vstříc a pracovat pro to, aby se Vám v domě spokojeně dlouhodobě bydlelo a to s cílem přispívat svým málem k vytvoření skutečného pocitu domova.
      S úctou Richard Vaněk, 21. prosince 2019


Vážení,
   od 1. ledna 2020 dojde v Praze k meziročnímu nárůstu ceny vodného a stočného o 4,9 %. V příštím kalendářním roce v květnu však dojde k přeřazení vodného a stočného mezi položky, které jsou zdaňovány desetiprocentní sazbou daně z přidané hodnoty. Snížení DPH na vodné a stočné ze stávajících patnácti procent tak vodu zase prakticky zlevní na letošní úroveň. Z tohoto důvodu zůstávají zálohy za vodné a stočné od 1. ledna 2020 beze změny. Děkuji. S úctou a srdečným pozdravem Richard Vaněk
vyvěšeno: 5. prosince 2019


Vážení,
   dovoluji si sdělit, že dle vyjádření revizního technika plynových zařízení JE z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany revidované zařízení (tj. plynové zařízení bytového domu Jana Zajíce 924/16 v Praze 7 - Bubenči) SCHOPNO trvalého provozu a vyhovuje příslušným normám. Zpráva o revizi plynového zařízení je u mne komukoliv a kdykoliv k dispozici k nahlédnutí
S úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 5. prosince 2019 


Vážení,
         v souvislosti s vyhláškou ČÚBB č. 85/1978 Sb. je mojí povinností provést jednou za tři roky revizi plynových rozvodů v domě.
      Zajistil jsem revizního technika, který je oprávněn k revizím příslušných vyhrazených plynových zařízení, tj. rozvodů plynu v bytových domech.
      Revizi domovních rozvodů plynu je třeba provádět od hlavního uzávěru plynu ve sklepě domu až po koncové plynové spotřebiče, tj. podokenní plynová topidla (wawky), sporáky, plynové kotle a karmy na plyn.
      Vlastní revize probíhá vizuální kontrolou rozvodů plynu s případnou kontrolou detektorem úniku plynu (zvláště v místech napojení plynového potrubí na jednotlivé spotřebiče).
      Tímto si Vás dovoluji požádat o spolupráci při kontrole rozvodů v jednotlivých bytech a nebytových prostorách.
      V příštím týdnu bude v domě za mojí asistence nebo sám provádět kontrolu v jednotlivých bytech revizní technik, pan Petr Seidl.
      V domě se bude pohybovat v různé dny dopoledne, odpoledne i večer. Není tedy nutné být v určitou dobu doma. Když se na Vás nedozvoní, tak to zkusí příště.
      Moc Vás tímto prosím o umožnění přístupu pana Petra Seidla do bytů, abych mohl dostát svým povinnostem stran revize plynových rozvodů v domě.
       Revizní technik Vás zdrží dvě, max. tři minuty.
     Přesné vedení rozvodů plynu v jednotlivých bytech pan Seidl osobně zná, protože byl jedním z pracovníků, kteří zde v roce 2001 prováděli výměnu starého plynového potrubí za nové.
      Předem velmi děkuji za Vaši ochotu, spolupráci a omlouvám se předem za krátké vyrušení ze strany revizního technika, pana Petra Seidla.
S úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 7. listopadu 2019


Svoz komunálního odpadu v Praze domácnostem od 1. ledna 2020 podraží o 30 procent. Změnu znění vyhlášky o svozu odpadu v pondělí 14. října 2019 schválili pražští radní.
   Odkaz na citaci (zdroj): 
https://www.lidovky.cz/domov/lide-si-v-praze-za-svoz-odpadu-priplati-neschopnost-vedeni-kritizuje-opozice.A191014_195713_ln_domov_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000 nebo https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2949002-svoz-komunalniho-odpadu-v-praze-podrazi-o-tretinu
vyvěšeno: 17. října 2019


Vážení,
   dovoluji si Vám sdělit, že podle informací od společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bude dne 10. září 2019 od 8,00 hod. do 16,00 hod. znovu omezena dodávka vody do domu a snížen její tlak. Raději se předzásobte dostatkem vody.
Děkuji.
S úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 4. září 2019


Vážení,
   od Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. jsem dnes obdržel zprávu, že v našem domě a jeho okolí, které zasahuje do několika přilehlých katastrálních území, bude v ÚTERÝ dne 11. ČERVNA 2019 od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne OMEZENA DODÁVKA VODY A SNÍŽEN JEJÍ TLAK.
  Podle vyjádření PVK, a.s. je důvodem omezení dodávky provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. 

   Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky s tím, že společnost Pražské vodovody a kanaliazce, a.s. vyzývá všechny odběratele k předzásobení pitnou vodou i pro užitkové účely. 
   V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. 
   Dále jsem byl upozorněn, že v průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody. 
Případné další informace podává nepřetržitá zákaznická linka, tel.: 840 111 112.
Web PVK, a.s.: www.pvk.cz
E-mail: info@pvk.cz.
   
Případně budu k dispozici na telefonu 602 806 239 a vynasnažím se udělat vše pro Vaši informovanost a včasné a bezproblémové obnovení dodávek vody.
   Další aktuální informace ve věci omezení dodávky a tlaku vody v domě dne 11. června 2019, pokud je budu mít k dispozici, vyvěsím na webu www.letna.7x.cz.
Pěkný páteční večer přeje
s úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 17. května 2019


Vážení,
      v nejbližších týdnech bych rád provedl drobnou úpravu úklidové místnosti, kam nechám přišroubovat držáky na svislé zavěšení kol, čímž se uvolní část místa v úklidové místnosti. S ohledem na velké množství rozvodů elektroinstalace pod omítkou bude muset připevnění provádět elektromontér, se kterým jsem již předběžně domluvený. 
      Dovoluji si požádat ty z Vás, kteří svoje kolo používají jen sporadicky, aby si ho brali s sebou do  bytu (odváželi ho na zimu na chaty, chalupy etc.) a nenechávali ho v úklidové místnosti po celé zimní období. 
      Prosím, v případě, že bude úklidová místnost zaplněna, tak dávejte přednost umístění kočárku. 
Děkuji za pochopení a spolupráci,
S pozdravem
Richard Vaněk
vyvěšeno dne: 16. března 2019


Vážení,
      na přelomu ledna a února 2019 by mělo dojít k vyklizení všech nepotřebných a anonymních věcí ze společných prostor domu, zvláště z prostoru půdy a z neoznačených a nezamknutých sklepních kójí.

     Prosím, odneste si v termínu nejpozději do 27. ledna 2019 ze společných prostor domu (zvláště z půdy a ze suterénních sklepních prostor) všechny svoje věci
      Vyklízení se samozřejmě bude týkat pouze nezasmluvněných částí. 
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Richard Vaněk
vyvěšeno: 19. ledna 2019


 Vážení,
      10. ledna 2019  v 9:00 hod. vyhlásil na svých webových stránkách Český statistický úřad inflaci za kalendáří rok 2018. Inflace činila 2,1%. 
      Cena vodného a stočného podle vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. stoupne z 87,39 Kč za kubík (včetně DPH) v roce 2018 na 89,66 Kč za kubík (včetně DPH) v roce 2019.
      Podle webu kupnisila.cz by cena elektřiny od společnosti Pražská energetika, a.s. měla meziročně stoupnout. Ve vyúčtování, za které elektřinu dostaneme v roce 2019 o 6,5%, počítáme - li na distribučním místě s roční spotřebou 2 000 kWh v sazbě D02d a s jističem 3x25 A. Jedná se tedy o čísla vycházející spíše spotřeby domácností. Osvětlení společných prostor domu vykazuje mnohem nižších hodnot jak spotřeby, tak také jističe. Pokud bude ekonomická konjunktura pokračovat, můžeme očekávat v roce 2019 další zdražení.
      Po vzájemné dohodě byla upravena cena za úklid společných částí domu o vyhlášenou míru inflace roku předcházejícího, tj. o 2,1%. V absolutní hodnotě to činí 86,- Kč měsíčně.
      Podle dosavadních informací by cena za čistění a revize spalinových cest měla v roce 2019 zůstat beze změny (týká se pouze bytů s centrálním plynovým vytápěním - plynovým kotlem a odtahem spalin do komína).
zdroj: www.csu.cz; www.pre.cz; www.kupnisila.cz.
Richard Vaněk
vyvěšeno: 19. ledna 2019↓↓↓  2 0 1 8  ↓↓↓    

Vážení, před několika málo minutami našel pan Pavel Fanta při mytí domu zapomenutý svazek klíčů, který byl zasunutý v přízemí do vložky zámku od dveří vedoucích do úklidové místnosti (místnost proti vchodu do domu, kočárkárna, místnost na kola ... ). Na svazku klíčů je připevněna jako ozdoba malá lahev. Klíče jsou k vyzvednutí u pana Fanty v prvním patře, číslo bytu 6. Se souhlasem pana Fanty připojuji také jeho telefonní číslo: 607 594 357. Děkuji. Pěkný večer a dobrou noc přeje Richard Vaněk
vyvěšeno: 7. listopadu 2018


      Vážení, v následujících dnech bude probíhat oprava zastřešení světlíku, který vede k bytům za poschoďovými domovními dveřmi, tedy vpravo od schodišťového ramene. Rád bych Vás tímto upozornil, že může být slyšet dopad malých kousků zvětralé omítky z horní části světlíku a z prostoru střechy do nižších pater domu v prostoru předmětného světlíku. Příjemné podzimní dny přeje Richard Vaněk

vyvěšeno: 22. října 2018


      Vážení, jako každým rokem, tak i letos nabízím svoji pomoc při zapalování plynových podokenních topných těles a kotlů. Pokud jste nenechali přes léto běžet podokenní plynová topidla na stupeň jedna, což je tzv. věčný plamínek, a kamna jste vypnuli, potom bude třeba při zapínání podokenních plynových topidel zmáčknout hlavní ovládací tlačítko a zároveň tímto hlavním knoflíkem pootočit ze symbolu tečky na symbol jiskry. Dále je třeba při stále stisknutém hlavním ovládacím knoflíku vyčkat cca půl minuty, než se plyn dostane do prostoru zapalování a druhé, menší tlačítko se symbolem jiskry stiskávat tak dlouho, až se v malém zrcátku v zadní části kamen objeví modrý plamínek. Potom je třeba pootočit velké ovládací tlačítko do polohy 1 nebo větší. (většinou na stupnici jedna až sedm). Po zažehnutí kamen je možno cítit slabý zápach pálícího se prachu, který se do kamen dostal v době jejich nečinnosti. Doporučuji otevřít okno a pustit kamna na plný výkon po dobu 15 - 20 minut. Prach se za tu dobu spolehlivě vypálí.
      Zapalování plynových kotlů se řídí mírně odlišně typ od typu, resp. výrobce od výrobce. Je dobré před zapnutím topného okruhu zkontrolovat, zda je v něm dostatečný tlak vody a pokud není, tak vodu do systému dopustit.
      Návody na ovládání jednotlivých typů podokenních plynových topidel a kotlů jsou dnes běžně ke stažení na webových stránkách výrobce.
      S úctou a srdečným pozdravem Richard Vaněk

vyvěšeno: 27. září 2018


      Vážení, v současných extrémních vedrech jsem si paradoxně uvědomil, že za několik týdnů zde máme začátek topné sezóny. 30. května t.r. byly vyčistěny a seřízeny všechny plynové kotle v domě, byly změřeny komínové spaliny a také byly vyhotoveny revizní zprávy všech spalinových cest v domě. Podle vyjádření příslušných techniků by všechno výše uvedené mělo odpovídat příslušným normativním požadavkům. 
Přeji Vám pohodové prožití těchto teplých letních dnů, nejlépe někde u vody nebo ve stínu se studeným nápojem či zmrzlinou :-)
Richard Vaněk
vyvěšeno: 30. července 2018


      Vážení, dnes jsem obdržel Protokol o provedení kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., v platném znění a průvodní dokumentací výrobce ze dne 31. května 2018 s tím výsledkem, že všechny práškové hasicí přístroje, sněhový hasicí přístroj i protipožární hydrant VYHOVUJÍ výše uvedené vyhlášce, včetně provedených tlakových zkoušek. Moc děkuji za spolupráci v posledním květnovém dnu.
S úctou Richard Vaněk
vyvěšeno: 6. června 2018


      Vážení, byl jsem osloven, abych Vás při používání naší domovní biopopelnice požádal o vysypávání bioodpadu z igelitových sáčků. Igelit ve svém důsledku zabraňuje přístupu kyslíku, který je nezbytný při procesu kompostování a nepatří do biopopelnice. Jedna obyvatelka našeho domu byla tak laskavá a nabídla se, že zakoupí pro náš dům speciální kompostovatelné pytle na bioodpad, které umístí volně k rozebrání u vchodu v držácích na noviny. Po spotřebování těchto pytlů na bioodpad budou následně pytle znovu doplněny. Rád bych ještě poznamenal, že tato biopopelnice není součástí záloh za služby, které jsou spojené s nájmem v domě. Přeji Vám pěkné letní dny a jsem Vám kdykoliv k dispozici. S úctou a srdečným pozdravem Richard Vaněk

vyvěšeno: 4. června 2018


      Vážení, dnes odpoledne proběhl každoroční dubnový odečet plynoměrů a elektroměrů. Byl jsem správně a logicky dotázán, zda nemůže dojít k omylu, když jsou pod několika málo elektroměry a plynoměry v domě uvedena jména předchozích nájemců. Dotaz jsem dnes položil pracovníkovi Pražské energetiky Distribuce, a.s. a Pražské plynárenské, a.s. a byl jsem ubezpečen, že nálepky se jmény nájemců zaměstnanci PRE, a.s a PP, a.s. vůbec nesledují a řídí se při odečtu pouze a výhradně čárovým kódem u příslušného měřiče nebo event. signálem, které měřicí zařízení PRE, a.s. (elektroměr) odešle do odečítací databanky pracovníka. Musí tedy vždy souhlasit číslo elektroměru a číslo plynoměru jako jasný identifikátor smluvního spotřebitele (resp. odběratele, zákazníka). S vyjímkou domovního elektroměru, měřícího spotřebu elektrické energie ve společných prostorách domu, jsou všechny elektroměry a plynoměry převedeny na nájemce a uživatele jednotlivých bytů a prostor určených k podnikání. Evidenční čísla elektroměrů a plynoměrů by měla souhlasit (souhlasí) s evidenčními čísly, která má každý uvedena na smlouvě s dodavateli jednotlivých médií, tj. elektřiny a plynu. Příslušný smluvní a právní vztah tedy vznikl na základě smlouvy mezi odběratelem, resp. zákazníkem a dodavatelskou společností (PRE Distribuce, a.s., Pražská plynárenská, a.s.) jako provozovatele distribuční soustavy a smluvního dodavatele elektřiny a plynu. Pěkné jarní měsíce srdečně přeje Richard Vaněk
vyvěšeno: 18. dubna 2018


Vážení,
dovoluji si sdělit, že ve čtvrtek dne 31. května 2018 proběhnou pravidelné povinné roční kontroly a revize spalinových cest (komínů), kontroly a čistění plynových kotlů, revize hasicích přístrojů a kontrola plynových rozvodů v domě. V případě plynu se nejedná o revizi, ale o kontrolu rozvodů. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje § 3 vyhlášky č. 85/1978 Sb.

U některých hasicích přístrojů bude realizována také tlaková zkouška.
Kominíci a revizní technik plynu přijde do domu v 8,00 hod., opraváři kotlů v 9,00 hod. a v 10,00 hod. přijdou do domu hasiči. Je možné ponechat hasicí přístroje u mne v bytě a po revizi, event. po tlakové zkoušce Vám je vrátím zpět.
Veškeré servisní úkony a revizní zkoušky jsou hrazeny z prostředků pronajímatele a budou je provádět odborně způsobilé osoby.
Příslušné vyhlášky a nařízení přikazují kominíkům provést kontrolu komína od plynového spotřebiče v bytě až po vyústění komína na domovní střeše.
V teplých dnech přelomu května a června mají kominíci, servisní technici plynových kotlů, revizní technik plynu a hasiči v porovnání s ostatními měsíci v roce méně práce. Proto mohou případné náročnější opravy provádět ze dne na den bez předchozího objednávání a v době, kdy jsou (resp. mohou být) plynové kotle a komíny mimo provoz.
Moc Vás tímto prosím o umožnění vstupu techniků do Vašich bytů. Termín konání kontrol a revizí si dovolím ještě připomenout v průběhu třetí květnové dekády.
Děkuji.
S úctou
Richard Vaněk

www.letna.7x.cz
V Praze dne 26. března 2018


Cena vody v Praze v roce 2018:
vodné              48,30 Kč/m3 vč. 15% DPH
stočné             39,09 Kč/m3 vč. 15% DPH
celkem            87,39 Kč/m3 vč. 15% DPH

Vývoj ceny vodného a stočného (za m3, v Kč vč. DPH)
2010    56,51
2011    60,39
2012    66,35
2013    74,35
2014    75,84
2015    77,65
2016    85,18
2017    85,42
2018    87,39

      Čtyřčlenná rodina spotřebuje denně v průměru zhruba 425 litrů vody.
Obyvatelé hlavního města zaplatí v roce 2018 za tisíc litrů vody 87,39 korun včetně patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty.
zdroj: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.


      Vážení, dovoluji si Vás požádat o odnesení všech Vašich věcí z prostoru půdy, chodeb, domovního dvora a sklepů v termínu do dvou měsíců, tj. do 6. dubna 2018. Tato prosba se samozřejmě netýká řádně zasmluvněných a nájemní smlouvou chráněných částí sklepních prostor. V termínu po 6. dubnu 2018 bych rád provedl vyklizení všech společných částí domu od věcí, které do těchto prostor nepatří. S ohledem na množství evidentně nepotřebných, použitých, různě poškozených a odložených věcí, které se nacházejí v některých sklepních kójích nemohu vyloučit, že bude vyklízení suterénních prostor probíhat etapovitě po jednotlivých částech.
            Jestli - že máte ve společných částech domu Vaše věci, které z objektivních důvodů nemůžete přemístit jinam, tak mi prosím podejte zprávu.
Pokud máte sklepní kóji zamčenou a předmětná část sklepa není smluvně zajištěna, tak Vás prosím o odemčení a zpřístupnění této části sklepa a odnesení všech věcí, které jsou ve Vašem majetku.
            Ještě si Vás dovoluji tímto požádat, abyste neodkládali nepoužitelné věci do výše uvedených domovních prostor. Ať už z důvodů hygienických, protipožárních etc. Vyklizení všech společných domovních prostor je také poměrně značně finančně nákladné.
            Jsem Vám kdykoliv k dispozici a rád s Vámi projednám umístění Vašich věcí v domě mimo prostory ošetřené stávajícími platnými nájemními smlouvami.
          V následujícím kroku bych rád obnovil některé nefunkční větrací otvory, které vedou do suterénních prostor domu a tím docílil alespoň částečného odvlhčení zdí, které se nacházejí pod úrovní venkovního terénu (chodníku).  
 Děkuji za pochopení, vstřícnost a spolupráci.
 S úctou a srdečným pozdravem
 Richard Vaněk
tel.: 602 806 239
e-mail: richard.vanek@seznam.cz
www.letna.7x.cz
 V Praze dne 6. února 2018


!!! Novinky v rubrice PARKOVACÍ ZÓNA !!!


     Upozorňuji na změnu v systému plateb a identifikace vozidel rezidentů i nerezidentů v parkovacích zónách MČ Praha 7. Je možno parkovat také v podzemních garážích vjezdem naproti fotbalovému stadionu. Bližší aktuální informace naleznete na webových stránkách www.praha7.cz. Richard Vaněk, 13. ledna 2018


      Vážení, ve středu dne 10. ledna 2018 vyhlásil Český statistický úřad průměrnou míru inflace za rok 2017 ve výši 2,5 %. Dovolil jsem si provést úpravu nájemného o tuto oficiálně vyhlášenou míru inflace u všech nájemců s inflační doložkou v nájemní smlouvě. Na doporučení odborníka, který každoročně zpracovává vyúčtování záloh za služby, jsem upravil všem nájemcům v domě, kteří používají vodu z veřejné vodovodní sítě (s vyjímkou skladových prostor ve sklepě), výši zálohy za vodné a stočné o sto korun za osobu a měsíc. Prosím ty z Vás, kteří již nájem a zálohy za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem v domě (zálohy za služby) za měsíc leden 2018 uhradili podle původního výměru, aby na běžný účet pronajímatele uhradili rozdíl mezi starým a novým výměrem. 
      Děkuji a přeji jen vše dobré.
                                                S úctou
                                                                Richard Vaněk, 13. ledna 2018

 ↓↓↓  2 0 1 7  ↓↓↓
 

      V říjnu 2017 byla provedena povinná periodická revize elektroinstalace ve společných prostorách domu, na půdě a ve sklepě. Také byla provedena revize domovního bleskosvodu. Obě provedené revize jsou s výsledem: "schopné bezpečného provozu". Richard Vaněk, 6. listopadu 2017.


   V průběhu listopadu 2017 budou umyta okna, dveře a domovní schránky ve společných částech domu. Richard Vaněk, 6. listopadu 2017


   Vážení, v průběhu druhého listopadového týdne by mělo dojít k instalaci vzduchotechniky (montáži kouřovodů digestoře) pro plánovanou kavárnu s pekárnou. Vzduchotechnika se bude montovat v prostoru většího domovního světlíku (byty, které mají okna do ulice Korunovační). Budou odstraněny staré nefunkční trubky a následně bude provedeno připevnění nových dílů vzduchotechniky ke zdi světlíku. Poslední horní část vzduchotechniky bude vyvedena minimálně do úrovně výšky střešního štítu a světlík bude následně znovu překryt drátěným sklem nebo makrolonem - čirou polykarbonátovou komůrkovou deskou. Toto opatření zabrání zpětnému návratu pachů a vůní z ústí vzduchotechniky zpět do prostoru světlíka.
Děkuji. Se srdečným pozdravem Richard Vaněk, 6. listopadu 2017


      Vážení, dnes odpoledne by mělo být odneseno ke sklenáři rozbité okno z druhé mezipodesty. Pan Komínek, sklenář z Veletržní ulice, bude pomalu omezovat svoji živnost. Zatím ještě bude pro potřeby domu k dispozici, ale časem budu muset sehnat jiného šikovného a rychlého sklenáře a navázat s ním spolupráci. Příčiny rozbití skla nejsou známy.

Děkuji. S úctou Richard Vaněk, 11. října 2017 


Podzimní komplexní údržba komunikací v roce 2017 v Praze 7.

   Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty Městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek. Stejně jako v předchozích letech  zajistila MČ Praha 7 po dohodě se společností ACTON, s.r.o. zdarma parkování na Letenské pláni. Parkování je zdarma pro rezidenty a nevztahuje se na firemní vozy. Žadatel musí předložit občanský průkaz a velký technický průkaz vozu, popř. osvědčení o registraci vozidla. Povolení k bezplatnému parkování lze vyzvednout na odboru dopravy ÚMČ Praha 7 (II. patro, č.dv. 247, 248), kdykoliv v otvírací době úřadu, v pondělí a ve středu 7:30 – 18:00 hod., úterý a čtvrtek 7:30 – 15:00 hod. a v pátek 7:30 – 14:00 hod. Parkování je zdarma pouze v uvedený den a uvedené  hodiny od 6.30 - 16.00 hod. Následně pak každý platí za parkování dle provozních  podmínek firmy ACTON, s.r.o. Jedná se pouze o povolení bezplatného parkování, nikoliv o službu hlídání vozu. 

Čištění bude probíhat: 

blok č. 1  termín čištění – 2. 10. 2017

Čechova, Havanská, chodník přilehlý ke Stromovce v ul. Nad Královskou oborou (ručně), Jana Zajíce, Keramická, Milady Horákové – záliv proti Letenské pláni (ručně), Na Výšinách, Nad Královskou oborou, NN 2736 – spojka Korunovační – Milady Horákové, Sládkova, Šmeralova, U Sparty

blok č. 2  termín čištění – 3. 10. 2017

Dobrovského, Jirečkova, Kamenická (Milady Horákové – Kostelní), Kostelní (Kamenická – Letenská pláň), Letohradská (Kamenická – Nad Štolou), Milady Horákové (Letenské náměstí – Kamenická) - pravá strana, Muzejní, Nad Štolou (oba směry – 2 vozovky), Ovenecká (Milady Horákové – Letohradská), U Letenského sadu   

blok č. 3  termín čištění – 4. 10. 2017

chodník přilehlý k chodníku u AVU ul. U Akademie, Gerstnerova, Kamenická (Veletržní – Gerstnerova), Malířská, Milady Horákové (Kamenická – Letenské náměstí) – pravá strana, Ovenecká (Milady Horákové – Nad Královskou oborou), Sochařská, Strojnická (Umělecká – Dukelských hrdinů), U Akademie, U Studánky, Umělecká

blok č. 4  termín čištění – 5. 10. 2017

Františka Křížka, Haškova, Heřmanova (Dukelských hrdinů – Kamenická), Kamenická (Milady Horákové – Veletržní), Kostelní (Kamenická – Františka Křížka), Letohradská (Kamenická – Františka Křížka), Milady Horákové (Dukelských hrdinů – Františka Křížka) – jednostranně, Milady Horákové (Františka Křížka – Kamenická) – oboustranně, včetně zálivu, Pplk. Sochora (Dukelských hrdinů – Františka Křížka), Veletržní – záliv č. 24, Veverkova (Milady Horákové – Veletržní)

blok č. 5  termín čištění – 6. 10. 2017

Dukelských hrdinů (od č. 15 k č. 1), Dukelských hrdinů (Strossmayerovo náměstí – nábř. Kpt. Jaroše), Janovského (Strossmayerovo náměstí – Na Ovčinách), Kostelní (Františka Křížka – Dukelských hrdinů), Milady Horákové (Františka Křížka – Dukelských hrdinů) – jednostranně, Na Ovčinách, nájezd na nábř. Kpt. Jaroše, Skalecká, Strossmayerovo náměstí (Dukelských hrdinů – Janovského) - pravá strana pouze ruční čištění, Strossmayerovo náměstí (Janovského –Antonínská) – pravá strana, Strossmayerovo náměstí (vozovky kolem kostela), Veverkova (Milady Horákové – Kostelní), Vinařská   

blok č. 6 termín čištění – 9. 10. 2017

Antonínská (Bubenská – Strossmayerovo náměstí), Dukelských hrdinů (Strossmayerovo náměstí – Veletržní), Farského, Heřmanova (Dukelských hrdinů – Bubenská) – podél Řezáčova náměstí, pouze ruční čištění, Janovského (Strossmayerovo náměstí – Veletržní), parkoviště Bubenská, Pplk. Sochora (Dukelských hrdinů - Bubenská), Řezáčovo náměstí – pouze ruční čištění, Schnirchova (Heřmanova – Veletržní), Strossmayerovo náměstí (Janovského – Antonínská) – levá strana, Šternberkova, U Smaltovny (Veletržní – Heřmanova)

blok č. 7 termín čištění – 10. 10. 2017

Bubenská (Strojnická – U Výstaviště), Dukelských hrdinů (Strojnická – Veletržní), Jablonského, Janovského (Veletržní – Strojnická), Na Šachtě, Rajská, Schnirchova (Veletržní – Strojnická), Strojnická (Bubenská – Dukelských hrdinů), Šimáčkova, U Elektrárny, U Papírny (včetně slepého úseku k ŽZ), U smaltovny (Veletržní – Strojnická), Veletržní (Bubenská- U Smaltovny – Schnirchova) – 2x parkoviště, Za Papírnou, Železničářů (Na Šachtě – Bubenská), Železničářů (Plynární – U Papírny) včetně slepého úseku

blok č. 8  termín čištění – 11. 10. 2017

2x spojka Tusarova – Tovární,  Bubenské nábřeží (Za Viaduktem – Argentinská ) včetně zálivu, Jateční – záliv (parkoviště) před pekařstvím, Dělnická (Argentinská – Komunardů), Jateční (Argentinská – Komunardů), Osadní (Dělnická – Jateční), Stupkova, Tovární, Tusarova (Osadní – Argentinská), Tusarova (Argentinská– Komunardů) – 2 vozovky, U Garáží – včetně parkoviště před bývalým ČSAD, U Topíren, Za Viaduktem

blok č. 9 termín čištění – 12. 10. 2017

Jankovcova (Jateční – Dělnická) + záliv před domy, Jateční (Komunardů – Jankovcova), Komunardů (Bubenské nábřeží – Dělnická) – oboustranně, Komunardů (Dělnická – Ortenovo náměstí) – jednostranně, Na Maninách (Jateční – Dělnická), Tusarova (Jankovcova – Komunardů), V Háji (Jateční – Dělnická)    

blok č. 10 – termín čištění – 13. 10. 2017

Jankovcova (U Uranie - / kruhový objezd/ - Argentinská), Malá Plynární, Ortenovo náměstí - od č. 1 k č. 21, Přívozní, U Pergamenky, U Vody, V Zákoutí, Varhulíkové     

blok č. 11 –  termín čištění – 16. 10.  2017

Komunardů (Ortenovo náměstí – Dělnická) – přilehlá k bloku, Ortenovo náměstí – od č. 23 k č.33 (Komunardů – Osadní) včetně zálivu proti č. 23, Osadní (Dělnická – Ortenovo náměstí), Poupětova včetně slepého úseku k Argentinské,  Přístavní (Osadní – Komunardů), spojka U Městských domů – Osadní (NN 3879), U Městských domů, U Měšťanského pivovaru, U Průhonu (Argentinská – Komunardů), U Staré plynárny    

blok č. 12 – termín čištění – 17. 10. 2017

Jankovcova (Dělnická – U Uranie / kruhový objezd), Na Maninách (U Uranie – Dělnická), Přístavní (Komunardů – Jankovcova), U Parního mlýna, U Průhonu (Komunardů – Jankovcova), U Uranie (Na Maninách – Ortenovo náměstí), V Háji (U Uranie – Dělnická)

blok č. 13 - termín čištění 29. 9.  2017

Na Kazance (Nad Kazankou - Trojská), Nad Kazankou  

Časová realizace blokového čištění bude od 8.00 do 15.00 hod. 


   Vážení, podle aktuálních informací řeší Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v naší oblasti havárii vody většího rozsahu. Odstávkou vody je postiženo několik pražských čtvrtí. Podle vyjádření pracovníka PVK, a.s. by dodávka vody měla být obnovena dnes kolem osmé hodiny večerní.    
S
pozdravem Richard Vaněk, V Praze dne 27. července 2017


   Vážení, podle výsledku revizí z 1. června 2017 jsou všechny plynové kotle v domě vyčištěné a schopné bezpečného provozu. Tejně tak všechny spalinové cesty v domě odpovídají příslušným normám a vyhovují také všechny domovní mobilní hasicí přístroje, včetně hydrantu. Richard Vaněk, 22. června 2017


   Vážení, brano u vchodových dveří bude seřízeno dnes odpoledne. Odstávka vody bude trvat cca hodinu, tj. kolem druhé hodiny odpolední bude opět domovní rozvod připojen k uličnímu vodovodnímu řadu. Přerušení vody v domě a výkopové práce souvisejí s opravou přívodu vody před domovním vodoměrem, který byl v nedobrém technickém stavu. Děkuji. S úctou Richard Vaněk, 17. května 2017, 13:00 hod.


   Vážení, dovoluji si Vás požádat o Vaši přítomnost v bytech a nebytových prostorech ve čtvrtek dne 1. června 2019 v době od 7,30 hod. do cca 10,00 hod., kdy budou provedeny každoroční povinné odborné prohlídky všech spalinových cest v domě, vyčistění a seřízení plynových kotlů po topné sezóně a u prostor určených k podnikání a ateliérů také revize přenosných hasicích přístrojů a požárního hydrantu. Moje prosba o zpřístupnění se vztahuje na prostory označené čísly 1, 2, 9, 17, 19, 20, 21 a 22. V případě atelieru označeného evidenčním číslem 21 přichází do úvahy pouze kontrola mobilního hasičáku, který je možné ponechat ráno před atelierem a následně si ho u mne vyzvednout. Pokud si budete přát upřednostnit příchod techniků z důvodu Vašeho odchodu do zaměstnání, prosím, podejte mi zprávu a budu se Vám snažit maximálně vyhovět. Veškeré prováděné činnosti jsou plně hrazeny z mé strany. Předem Vám velmi děkuji za Váš čas a za umožnění vstupu do bytů a prostor určených k podnikání k provedení výše uvedených prací.  
S úctou a srdečným pozdravem
Richard Vaněk
tel.: 602 806 239
vyvěšeno: 18. dubna 2017


   Papírové a plastové jedové staničky položeny do suterénních prostor domu odbornými pracovníky střediska deratizace, dezinfekce a dezinsekce Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. dne 30. března 2017 v 8:00 hod. Účinná látka: BROMADIOLON. V rámci kontroly nebyl v domě zjištěn výskyt hlodavců, nebyla nalezena žádná uhynulá těla potkanů a ani žádné jiné hygienické problémy. Richard Vaněk
Vyvěšeno: 30. března 2017, 9:00 hod.


   V pondělí dne 3. dubna 2017 budou umyta okna ve společných částech domu (v prostoru schodiště i bočních chodeb), otřena domovní svítidla, vyčistěny vchodové dveře do domu a do bočních chodeb v jednotlivých patrech a otřeny domovní schránky.


Vážení,
   v souběhu s plánovanou celoplošnou deratizací pražské stokové sítě i povrchových ploch na území metropole v dubnu 2017 bude provedena také deratizace suterénních prostor domu. Dnes jsem provedl objednávku deratizace u společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.. Tato společnost provádí na moji objednávku deratizaci v domě opakovaně. O přesném termínu deratizace Vás budu informovat na těchto webových stránkách a dále bude informace o položení jedových nástrah a použité účinné látce vyvěšena na nástěnce v prvním mezipatře a na vchodových dveřích do sklepa. Nástrahy budou položeny do jedových staniček. I přes toto mechanické zabezpečení nástrah prosím všechny chovatele psů a koček v domě, aby pro jistotu nevodili svá zvířata do suterénních prostor. O dětech toto doporučení samozřejmě platí dvojnásobně.
   Plánovaná deratizace suterénu má
preventivní charakter. V suterénu ani v nadzemích částech domu nebyl a není zjištěn ani výskyt hlodavců a ani nebyl a není zjištěn výskyt jakéhokoliv hmyzu (švábi, rusi, blechy, vši nebo mravenci), který by vyžadoval dezinsekci.  
   S úctou Richard Vaněk
vyvěšeno: 27. března 2017


Vážení,
   na základě došlé fakturace od jednotlivých dodavatelů služeb, které jsou poskytovány v souvislosti s nájmem v domě, mám vyhotoveno kompletní vyúčtování všech záloh za služby za kalendářní rok 2016. Dovolím si Vás v následujících dnech vyrušit a jen mezi dveřmi Vám předat proti podpisu toto vyúčtování. Pokud případně budete tak laskavi a zastavíte se pro vyúčtování osobně, tak budu rád.
Děkuji a přeji všem pěkné dny.
S úctou
Richard Vaněk
vyvěšeno: 27. února 2017


 Vážení, 

   na žádost nájemkyně bytu v našem domě, paní Anny Gwizdoń, jsem zajistil na domovní dvůr popelnici na svoz bioodpadu.

   Popelnice je evidována na moje jméno a cena za její svoz bude dle dohody ve stoprocentní výši proplacena paní Annou Gwizdoń.

   Cena za svoz této popelnice na bioodpad tedy není a nebude součástí záloh za služby, které jsou spojené s nájmem v domě (za odvoz směsného komunálního odpadu).

   Paní Gwizdoń byla tak laskava a sama navrhla, aby byla popelnice na bioodpad využívána všemi nájemci v domě k třídění bioodpadu.  

   Tímto si dovoluji s výslovným souhlasem paní Gwizdoń poskytnout biopopelnici k použití všem nájemcům v domě.

   Frekvence svozu 1x za 14 dní.
Se srdečným pozdravem Richard Vaněk

vyvěšeno: 23. února 2017


   Vánoční stromky, prosím, odkládejte před vchodové dveře do domu do prostoru kolem sběrného zvonu na papír, plast a sklo. Stromky odložené u popelnic na domovním dvoře nebyly v uplynulých letech vyvezeny. Děkuji. S úctou Richard Vaněk
vyvěšeno: 8. ledna 2017


Vážení,
jak mi potvrdil zástupce společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., který dnes provedl kontrolu těsnosti plynovodní přípojky (od hlavního uzávěru plynu v objektu směrem ven, včetně kontroly prostupu odběrného plynového zařízení obvodovou zdí domu), bude v následujících týdnech prováděna v oblasti Prahy intenzivní odorizace zemního plynu látkou (merkaptan), která má signalizovat jeho případný únik. Pokud byste někde cítili ve zvýšené míře charakteristický pach merkaptanu, prosím, podejte mi neprodleně zprávu. Výskyt odorizačního zápachu plynu v domě nepředpokládám, protože jsou veškeré domovní rozvody plynu nově opraveny podle aktuálních technických norem, o plynové rozvody je pravidelně pečováno a mám k dispozici aktuální (čtyři měsíce starou) revizní zprávu, včetně tlakové zkoušky.

Richard Vaněk

vyvěšeno: 1. listopadu 2016


      ⇒⇒⇒ S ohledem na momentální poměrně intenzivní dešťové přeháňky nebylo možné demontáž nefunkčních kouřovodů z prostoru střešního světlíku realizovat. Další termín je stanoven na 17. října 2016 od 10,00 hod. a práce se předpokládají v trvání pouhých cca 90 minut.  < RV, 4.10.2016 >

       V úterý 4. října 2016 od 8,00 hod. budou kominickou firmou odstraňovány z prostoru většího z obou domovních světlíků nepoužívané trubky starého odkouření. Práce budou trvat asi čtyři hodiny. Následující den, tj. ve středu 5. října 2016, bude prostor vzniklý po odstranění starých kouřovodů dosklen makrolonem a bude při této příležitosti přetěsněno stávající zastřešení velkého  světlíku. Doba trvání prací také přibližně 4 hodiny - začátek cca v 8,00 hod. Práce budou provedeny tak, aby do světlíku nemohla zatékat při větších deštích a tání sněhu voda, která bude spolehlivě odvedena na střechu a dešťovým svodem dále do městské stokové sítě a aby zároveň do světlíku proudil čerstvý vzduch a nemohli dovnitř vlétnout holubi.
      V této souvislosti můžete ve výše uvedené dny slyšet hluk z prostoru většího domovního světlíku, padání omítky, případně se ve světlíku může slaňovat kominík.
Provádění prací by mohl zastavit nebo přerušit hydrometeorology předpovídaný déšť.
      Děkuji a přeji pěkné říjnové dny.

Richard Vaněk

vyvěšeno: 3. října 2016Vážení,

      stejně jako v minulém kalendářním roce si také letos dovoluji všem nabídnout svoji pomoc při zapínání plynových kotlů a podokenních plynových topidel před topnou sezónou. Neváhejte se na mne obracet, rád pomůžu.

      Na jaře tohoto roku byly všechny plynové spotřebiče v domě odborně vyčistěny, překontrolovány a seřízeny dle předpisu výrobce. Ke každému plynovému kotli mám k dispozici tzv. "Záznam o kontrole plynového zařízení" s uvedením typu kotle, výrobního čísla a výkonu. Záznam dále obsahuje hlavní měřené veličiny, jako jsou spaliny - CO, CO2, O2, okolí - CO, teplotu spalin a komínový tah. Hodnoceny byly také bezpečnostní prvky, jako ionizační hlídače a havarijní termostaty. Zároveň všichni uživatelé plynových kotlů ode mne na jaře 2016 zdarma obdrželi detektor úniku oxidu uhelnatého (CO) firmy Honeywell typového označení XC100, který byl také každému uživateli na náklady pronajímatele nainstalován na správné místo v blízkosti plynového kotle. Všechny záznamy o kontrolách plynových zařízení obsahují kromě příslušných naměřených veličin a postupů měření také závěr s konstatováním, že všechna kontrolovaná zařízení v domě splňují podmínky pro bezpečný provoz.
      S ohledem na letošní jarní čistění všech plynových spotřebičů a spalinových cest v domě by v současnosti neměl být problém jakékoliv plynové topidlo uvést v činnost. Na jaře mívají servisní technici a kominíci relativně volno, ale na podzim bývají pracovně velmi vytížení. Kdyby se Vám i přes veškeré úsilí nedařilo plynové topidlo zapnout, tak Vás prosím, abyste nejprve kontaktovali mne a pokud by se ani moje "zapínací grify" nesetkaly s kladnou odezvou ze strany spotřebiče, tak bych zavolal servisního plynového technika, o kterém jsem přesvědčený, že by mi rychle vyhověl.  
      Děkuji a přeji všem pěkný podzim.
S úctou a srdečným pozdravem

                                                                            Richard Vaněk

                                                                            18. září 2016  


Vážení,
      dne 1. září 2016 ve večerních hodinách došlo k ulomení části klíče uvnitř zámkového systému vchodových dveří do domu a tento zlomený klíč brání v odemčení dveří. Dnes, tj. 2. září 2016, jsem kontaktoval zámečníka a problém by měl být vyřešen v průběhu dnešního dopoledne. Pokud se nebudete moci dostat do domu, prosím, zvoňte na domovní zvonek s mojí jmenovkou nebo volejte na číslo 602 806 239 a odemknu Vám dálkově pomocí elektronického vrátného (bzučáku), který funguje bez omezení.
      Nájemci se zlomeným klíčem nabízím zdarma nový klíč. 
Děkuji a omlouvám se Vám za komplikace.
S úctou
Richard Vaněk


3. května 2016 - jarní mytí schodišťových i bočních chodbových oken a okenních rámů, osvětlovacích těles a dveří ve společných prostorách domu.


Vážení,
 
dovoluji si Vás požádat o umožnění přístupu do bytů a nebytových prostor dne
 
2. června 2016 od 7:30 hod. do cca 10:00 hod. (čtvrtek)
 
za účelem provedení:
 

1. Povinných periodických revizí všech plynových rozvodů v domě podle vyhlášky ČÚBB č. 85/1978 Sb. Revize plynových rozvodů je nutno provádět od koncových spotřebičů po hlavní domovní uzávěr. Nájemce bytu č. 6, atelieru č. 22 a sklepních prostor (skladů) nemusejí samozřejmě za tímto účelem zajišťovat přístup, protože uvedené prostory nejsou plynofikovány.
 
2. Povinných periodických revizí a čistění všech spalinových cest v domě podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (ČSN 73 4201:2010). Vztahuje se na všechny uživatele plynových kotlů v domě. Platí pro prostory označené čísly 1, 2, 9, 17, 18, 19, 20 a 23

3. Roční servisní prohlídky, čistění plynových zařízení a vyhotovení záznamu o kontrole plynového zařízení podle § 3 vyhlášky č. 85/1978 Sb., včetně měření spalin dle TPG 704 01. Platí pro prostory označené čísly 1, 2, 9, 17, 18, 19, 20 a 23.

4. Revize, kontroly a měření celkového přetlaku všech přenosných hasicích přístrojů a požárního vodovodu v domě podle ČSN 73 0873 a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Revize přenosných hasicích přístrojů se vztahuje na prodejnu označenou evidenčním číslem č. 1, ordinaci označenou evidenčním číslem 2 a dále na ateliery označené evidenčním číslem 20, 21 a 22. V případě prodejny se bude jednat také o revizi požárního vodovodu (hydrantu s požární hadicí). Je možné před příchodem hasičů nechat přenosný hasicí přístroj v bytě č. 9 ve druhém patře a v následující dny si ho znovu zpět vyzvednout, event. Vám ho rád domů odnesu.

     
      Pokud si budete přát upřesnit v rozmezí výše uvedeného termínu čas příchodu technika (resp. techniků) do Vašeho bytu nebo nebytového prostoru, prosím, podejte mi zprávu, kdy by se Vám příchod technika (techniků) hodil a pokusím se vše zorganizovat k Vaší spokojenosti.
      Všechny výše uvedené úkony a zásahy jsou hrazeny z prostředků pronajímatele a vyplývají z povinností, které jsou uložené vlastníkům nemovitostí aktuálně platnou legislativou (s výjimkou kontrol a čistění plynových kotlů, kterou provádím po topné sezóně pro všechny uživatele kotlů z dobrovolné iniciativy).
      Budu se snažit zajistit, aby návštěvy příslušných odborně způsobilých osob byly co možná nejkratší a aby Vaše vyrušení bylo pokud možno jen minimální. 
Velmi Vám předem děkuji za umožnění vstupu do bytů a nebytových prostor, za Vaši ochotu a Váš čas.
                                        S úctou
                                                                                                                    Richard Vaněk
 
Provádějící firmy a odborně způsobilé osoby:
 
Petr Seidl, oprávněný revizní technik vyhrazených plynových zařízení
Miroslav Kalvas, kominík - oprávněný revizní technik spalinových cest, KOMINICTVÍ - KLK, sdružení, Krynická 499/17, 181 00  Praha 8, www.kominictvi-klk.cz
Seplyko, s.r.o., servis, autorizované měření emisí plynových kotlů, revize, kontroly a regulace plynových kotlů, kotelen a topných systémů, Kamenická 653/50, 170 00  Praha 7, www.seplyko.cz
Vladimír Trnka, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, preventista PO, revizní technik hasicích přístrojů a požárních vodovodů, KMJ, spol. s.r.o., Českomoravská 203/31, 190 00  Praha 9, www.kmjsro.cz

vyvěšeno: 25. dubna 2016


1. dubna 2016 dochází na základě rozhodnutí Rady hlavního města Prahy ke změně ceníku parkovacích karet pro zóny placeného stání na území hlavního města. Nejvýraznější změnou je zvýšení ceny parkovací karty pro rezidenty na 100,- Kč měsíčně (tedy 1200,- Kč za rok). Novinkou je možnost zakoupení čtvrtletní parkovací karty.

vyvěšeno: 1. dubna 2016


Vážení,     
      podle vyjádření serveru Aktuálně.cz (www.aktualne.cz) z 15. března 2016 by mělo od 1. dubna 2016 dojít ke zdražení ceny vodného a stočného v Praze ze současných 79,- Kč za metr krychlový na 85,18 Kč/m3. Cena vodného by měla být nově 46,75 Kč/m3 a cena stočného 38,43 Kč/m3.  Vodné se tak od 1. 4. 2016 zvedne o další více než 2,- Kč a stočné o více než 3,- Kč. Cena za vodné a stočné stoupne nad celostátní průměr, který pro rok 2016 činí cca 83,- Kč. Naposledy voda zdražila od ledna 2016 o inflaci, což umožňuje smlouva mezi Prahou a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK, a.s.). Toto zvýšení vodného a stočného se nijak nepromítne do zálohových plateb za plnění, která jsou poskytována v souvislosti s nájmem v domě (zálohy za služby).  Dá se však předpokládat, že po tomto navýšení ceny vodného a stočného (myšleno při teoretickém zachování stávajícího trendu odběru vody v domě v návaznosti na výpočet) budu v příštím kalendářním roce vracet nižší částky přeplatku při vyúčtování záloh za služby, než tomu bylo v tomto roce za uplynulý kalendářní rok (2015). Vodné a stočné činí v rámci záloh za služby nejvyšší položku.
zdroj:http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/v-praze-opet-zdrazi-voda-cena-za-metr-krychlovy-vzroste-nad/r~1ed9bd04ea9c11e59d7b0025900fea04/
převzato a vyvěšeno: 15. března 2016
Richard Vaněk  


      Inflace za kalendářní rok 2015 bude vyhlášena Českým statistickým úřadem v úterý 12. ledna 2016 v 9,00 hodin.


      Vánoční stromky, prosím, odkládejte před dům ke sběrným zvonům na plast, sklo a papír. Stromky, prosím, neodkládejte k popelnicím na domovní dvůr. Děkuji.


      Vážení, prosím, věnujte pozornost záložce OPRAVY HRAZENÉ NÁJEMCEM v levé části webu. Od 1. ledna 2016 vstupuje v účinnost nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které vymezuje běžnou údržbu a drobné opravy, související s užíváním bytu. Ve své podstatě nahrazuje zaniklé nařízení vlády č. 258/1995 Sb.
Vyvěšeno: 23. prosince 2015


      Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti s nástupem zimní topné sezony, preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Ta začne v pátek 30.10.2015 v dopoledních hodinách, potrvá do pondělí 2.11.2015 a následně bude postupně odeznívat.

      Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem), což umožní snadnou identifikaci i zcela nepatrných, jinak těžko postřehnutelných, úniků zemního plynu, zejména pak v rámci domovních a bytových rozvodů.
      Každý, kdo zjistí i nepatrný únik zemního plynu nebo na něj bude mít podezření, by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit nonstop pohotovostní službě na telefonním čísle 1239.
      V případě zjištění úniku zemního plynu v objektu, je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu pohotovostní služby.
Převzato z http://www.ppas.cz/aktuality/pozor-plyn-bude-vice-zapachat dne 27. října 2015.


Vážení,
v případě zájmu Vám rád pomůžu se zapnutím podokenních plynových topidel a kotlů před topnou sezónou.
Neváhejte se na mne obrátit.
Richard Vaněk, 12. října 2015


Vážení,
            před týdnem byl vyměněn u vchodových dveří do domu starý zámek, který byl nahrazen zámkem novým vyšší bezpečnostní třídy. Původní starý zámek sice sloužil dobře, ale umožňoval drátem posunout horní západku zámku a tím dveře otevřít (tzv. vyháčkovat). Proto jsem nechal namontovat nový typ zámku vyšší bezpečnostní třídy, který při dovření dveří automaticky vysune spodní jazýček zámku a vchod zamkne tak, že není umožněno jeho vyháčkování. Zároveň je zachována možnost dálkového otevírání dveří prostřednictvím domovního telefonu, dále možnost z vnitřní strany dům bez pomoci klíče opustit (důležitý bezpečnostní parametr) a je také ponechána stávající vložka zámku.
            U nového zámku se po stisku telefonního tlačítka rozezní jak zvukový signál, tak zároveň LED dioda zeleným světlem oznámí, že je možno vzít za kliku a otevřít domovní dveře. Po otevření by se dveře měly samy dovřít a zamknout. Dovření dveří obsluhuje Brano, které však reaguje na venkovní teplotu a je třeba ho občas dotáhnout speciální kličkou. Již jsem kontaktoval v tomto smyslu zámečníka.
            Aby vchodové dveře do domu bezproblémově a trvale plnily svůj bezpečnostní účel, tak bude třeba ještě zámečnicky doladit pevnost ukotvení levého dveřního křídla (z vnitřního pohledu). Také na provedení této práce jsem už objednal zámečníka. Zámečnické práce související s montáží a úpravou elektronického dálkového otevírání dveří vyžadují speciální zámečnickou odbornost a příslušného pracovníka musím objednávat minimálně dva týdny dopředu.  
            Může se stát, že bude nějakou dobu trvat, než se u nově instalovaného bezpečnostního zámku vchodových dveří tzv. "vychytají všechny mouchy". Budu se však maximálně snažit, aby zámek co možná nejdříve zcela bezproblémově fungoval. 
Děkuji za pochopení a přeji pěkný nedělní večer. 
S úctou a srdečným pozdravem
Richard Vaněk, 11. října 2015


Vážení, 

   dovoluji si Vás požádat o kontrolu, zda někomu z Vás neprotéká WC (event. kohoutek u umyvadla, vany, sprchového koutu nebo dřezu - to bývá méně častá příčina).

Pokud zjistíte, že Váš záchod protéká, prosím Vás o uzavření přívodu vody do rezervoáru uzávěrem před přívodní hadicí nebo případně hlavním uzávěrem vody v bytě do doby, než se dostaví instalatér.

Opravu vadného plováku by na moje náklady bez prodlení provedl pan Kanát, tel.: 602 374 766.  V případě Vašeho zájmu jsem připraven opravu zorganizovat.   

Děkuji a přeji pěkné letní dny. 

S úctou 

Richard Vaněk, 1. srpna 2015


Vážení,

   dnes zemřel v Praze jeden z nejvýznamnějších světových klavíristů, který před několika desítkami let žil po určitý čas v našem domě, pan Ivan Moravec. Bylo mu 84 let. Známý virtuos se jako jediný Čech dostal mezi sedm desítek světových pianistů, jejichž umění zachycuje na CD prestižní edice Velcí klavíristé 20. století.

   Podle vyjádření rodiny se pozůstalí zatím rozhodují, zda se poslední rozloučení uskuteční v rodinném kruhu nebo s účastí veřejnosti.
Ivan Moravec, který se narodil 9. listopadu 1930 v Praze, byl v médiích přezdíván „básníkem klavíru“ a pro mnohé byl dokonce „pianistou pianistů“. Uchvacoval perlivou technikou, dynamickou škálou úhozu, smyslem pro barevnost tónu a jemné odstíny nálad. Diváci i kolegové oceňovali nejen jeho instrumentální umění, ale i skromnost, neokázalost a pracovitost.
„Ivan Moravec byl nejuznávanějším českým pianistou, zanechal výraznou stopu hlavně v zahraničí. Budu na něj vzpomínat jako na velmi laskavého a inteligentního člověka, který byl vzorem pro mladé pianisty svým způsobem práce, snahou o maximální dokonalost,“ řekl pianista Ivo Kahánek. Moravec se podle něj nikdy nespokojil s povrchním efektem a pracoval vždy mravenčím způsobem, navíc skromně a se zájmem o práci ostatních kolegů.
   „Pozoruhodný je i jeho vklad pedagogický. Zůstala po něm jedna úžasná generace pianistů, kteří se k němu hlásí,“ upozornil šéfproducent klasické hudby vydavatelství Supraphon Matouš Vlčinský. „Fascinující na něm bylo, že i ve svých téměř pětaosmdesáti letech byl úžasně otevřený vůči všemu novému, poslouchal mladé pianisty a byl ochoten vstoupit se svými nahrávkami do anonymního srovnání a nechat studenty posuzovat, v čem jsou jaké kvality. Tahle obrovská otevřenost a láska k muzice a muzikantům ho charakterizovala a činila ho výjimečným,“ dodal.
   Podle Vlčinského na Supraphonu nedávno našli Moravcovu dosud nevydanou živou nahrávku z 6. ledna 1987, která vyjde pod názvem Tříkrálový koncert. „Je to repertoárově typický recitál Ivana Moravce v letech, kdy měl úžasnou formu. Hraje Bacha, Beethovena, Mozarta, Chopina a Debussyho, tedy výběr skladatelů, které hodně hrával a ve kterých byl téměř bezkonkurenční,“ uvedl Vlčinský.
   Moravec si prý původně ani nechtěl nalezené nahrávky poslechnout s tím, že veškerý odkaz, který nahrál, už u Supraphonu je. Poté, co ho jeho manželka přiměla, aby si nahrávky poslechl, dal zástupcům Supraphonu za pravdu a téměř bez výhrad dal svolení k vydání. „Jeho repertoár nebyl široký, ale to, co na nahrávky přinesl, bylo vycizelované a srdcem prožité do posledního detailu,“ podotkl Vlčinský.
   Za jednoho z největších klavíristů, které Česko dalo světu, označil Moravce šéf České filharmonie David Mareček. „Většina našich zahraničních hostů jej znala, ptali se na něj a toužili se s ním setkat. Jsem rád, že jsem měl možnost slyšet hrát pana Moravce živě a bylo mi ctí se s ním osobně setkat a hovořit. Spolu s celým uměleckým světem na něj budu vzpomínat jako na výjimečného umělce i člověka,“ uvedl Mareček.
   Za svou bohatou mezinárodní kariéru Moravec koncertoval prakticky na všech významných světových pódiích a byl zván jako sólista předními orchestry a dirigenty. Jeho diskografie zahrnuje desítky snímků, z nichž mnohé se pyšní titulem „nahrávka roku“ a dalšími cenami. Díla Mozarta, Beethovena, Debussyho, Francka a Chopina hrál s velkým úspěchem. To zároveň vysvětluje, proč česká hudba v jeho repertoáru nezaujímá tak významné místo, i když po světě hrál často třeba Janáčkovy skladby.
   Jeho interpretační mistrovství bylo již oceněno mnoha uznáními, včetně prezidentem udělené medaile Za zásluhy v roce 2000, Ceny Karla IV. či Ceny Antonína Dvořáka.
Zdroj:
http://kultura.idnes.cz/zemrel-ivan-moravec-046-/hudba.aspx?c=A150727_160620_hudba_ob#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm
_campaign=kultura&utm_content=main

Čest jeho památce.
                                                                                                                                                                              
Richard Vaněk, 27. července 2015
 


Vážení,
na základě informací dostupných na webových stránkách společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. je kvalita vody v domě BEZ ZÁVAD. Rozsah havarijní situace je možno přehledně zjistit na následující webové stránce: http://mapy.pvk.cz/udalosti/pvk.html

Děkuji.

S úctou

Richard Vaněk

vyvěšeno: 25. května 2015, 10:00 hod.


      Dovoluji si oznámit, že dne 2. června 2015 od 7,30 hod. do cca 9,00 hod. budou provedeny povinné revize a čistění všech domovních komínů a zároveň budou vyčištěny a seřízeny oprávněnou servisní firmou všechny plynové kotle v domě. Veškeré provedené práce budou fakturovány na pronajímatele. Zároveň si vyzvednu hasicí přístroje od nájemců prostor č. 1, 2, 20, 21 a 22 a ještě týž den bude provedena revize těchto přístrojů, resp. odeslání přístrojů na tlakovou zkoušku. Následně Vám hasicí přístroje vrátím zpět.

Předem děkuji za Vaši ochotu při zpřístupňování jednotlivých prostor.  

Děkuji.

S úctou

Richard Vaněk

vyvěšeno: 10. května 2015


      Podle sdělení, které bylo dnes umístěno na vchodové dveře do domu, bude odečet elektroměrů a plynoměrů v domě proveden v úterý 21. dubna 2015 mezi 17,00 - 18,00 hod. S vyjímkou prostor označených číslem 1 a 2 a domovního elektroměru jsou všechny elektroměry a plynoměry v domě přístupné k odečtu bez přítomnosti nájemce v předmětném prostoru. Domovní elektroměr a elektroměr + plynoměr, který náleží k prostoru č. 1 a 2, zpřístupním k odečtu příslušnému zaměstnanci osobně (úklidová místnost v přízemí domu proti vchodu do domu).
      Děkuji. S úctou Richard Vaněk, vyvěšeno: 14. dubna 2015             


      Dovoluji si upozornit, že dne 9. dubna 2015 bude provedena ve sklepních prostorách domu odbornými pracovníky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. preventivní deratizace s umístěním jedových požerových nástrah. Prosím o zamezení vstupu dětí a domácích mazlíčků do suterénních prostor domu. Děkuji. S úctou Richard Vaněk
vyvěšeno: 1. dubna 2015


      Jarní kolo komplexní údržby komunikací v Praze 7 bude probíhat v ulici Jana Zajíce (blok č. 1) v úterý 7. dubna 2015. Dovoluji si doporučit všem řidičům včasné přeparkování svého vozidla.

vyvěšeno: 19. března 2015


      Velkoobjemové kontejnery (dále jen "VOK") budou ve II. čtvrtletí roku 2015 umístěny na křižovatce ulic Jana Zajíce a U Sparty 27. dubna 2015 a 23. června 2015. Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. Odpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a ve stabilních sběrnách nebezpečných odpadů: Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova, Praha 8, tel.: 266 007 299, provozní doba: pondělí - pátek 8,30 - 17,00 hod. V letním období do 18,00 hod. Sobota 8,30 - 15,00 hod. všechny druhy odpadů. VOK na křižovatce ulic Jana Zajíce a U Sparty bude přistaven v uvedených termínech vždy od 16,00 do 20,00 hod. Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. Viz záložka "Velkoobjemové kontejnery".
vyvěšeno: 19. března 2015


Vážení, 

           dovoluji si Vás informovat, že na pondělí 22. září 2014 jsem objednal preventivní deratizaci sklepních prostor domu.

           Deratizaci budou provádět odborně vyškolení pracovníci podniku Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ve sklepních prostorách domu budou do speciálních nástrahových staniček položeny jedové nástrahy. 

           I přes mechanické zabezpečení jedu prostřednictvím nástrahových staniček DOPORUČUJI CHOVATELŮM KOČEK A PSŮ V DOMĚ, ABY NECHODILI DO SKLEPNÍCH PROSTOR DOMU SE SVÝMI ZVÍŘATY.

           Pokud budete muset navštívit sklep společně se svými chovanci, dbejte prosím zvýšené předběžné opatrnosti.  

          O provedené deratizaci bude vyhotoven protokol a na příslušných místech budou viset upozornění na položení jedových nástrah.  
          
Děkuji a přeji příjemný víkend. 

S úctou 

Richard Vaněk

19. září 2014


Vážení, 

   s odkazem na můj e-mail de dne 20. srpna 2014 si Vás dovoluji informovat, že jsou ukončeny veškeré práce na opravě domu po ražbách tunelového komplexu Blanka.

V případě Vašeho zájmu si můžete znovu umístit bicykly ke klepadlu na domovním dvoře a věšet prádlo na domovní půdu.

Myslím si, že dům je zase o trochu hezčí. Kromě prací v některých bytech (realizovaných vždy a zásadně po vzájemné dohodě mezi nájemcem a provádějící firmou v rozsahu schváleném nájemcem bytu) byla zednicky opravena a vybílena celá domovní půda, vymalovány prostory hlavního schodiště, včetně nového nalakování linkrusty, zednicky opraven a natřen domovní dvůr a také vyštukována a natřena fasáda domu do výše první nadzemní římsy. Dále byla opravena dlažba v pátém patře. Většina prací byla financována z prostředků zhotovitele firmy tunelového komplexu Blanka, některé práce jsem hradil z vlastních prostředků.

Jeden z nájemců věnoval po dokončení oprav našemu domu obraz, který visí ve vstupní chodbě domu. Tímto bych rád za dar poděkoval.  

Doufám, že budete mít z provedených oprav dobrý pocit a že přispějí k Vaší spokojenosti v domě.   

Děkuji a přeji pěkný víkend. 

S úctou 

Richard Vaněk

6. září 2014


Vážení,

   dovoluji si Vám zaslat naskenované oznámení o zahájení oprav domu po ražbách tunelového komplexu Blanka, jak jsem jej dnes obdržel od zástupců společnosti Inženýring dopravních staveb, a.s.

Opravy se týkají dílčích společných částí domu a některých bytů.

Oznámení visí ještě na domovní nástěnce v prvním mezipatře a na internetových stránkách domu www.letna.7x.cz.

V případě jakýchkoliv Vašich podnětů nebo připomínek mne neváhejte kontaktovat.  

Opravy nezajišťuji já, ale jsou zajišťovány prostřednictvím Inžerýringu dopravních staveb, a.s. firmou SMP CZ, a.s.

Vedoucí oprav v domě je pan Stropek, který bude po celou dobu prací přítomen v domě (telefon viz níže). 

Zároveň prosím ty z Vás, kteří mají bicykly připevněny na domovním dvoře ke klepadlu na koberce a k dešťovému svodu o jejich NEPRODLENÉ odstranění.

Mohlo by dojít k jejich poškození  a zároveň částečně brání v plynulém provádění prací.

Po dokončení oprav domovního dvora je možno si bicykly znovu na dvůr umístit. 

Také si dovoluji požádat o odstranění prádla a malířského plátna z domovní půdy. Prosím, aby po dobu oprav nebyla půda nikým z nájemců využívána.

Po dokončení oprav bude možné půdu znovu používat (a snad bude i o něco hezčí :-) ) 

O ukončení oprav v domě Vás budu informovat prostřednictvím e-mailu, dále na nástěnce domu v prvním mezipatře a na webových stránkách www.letna.7x.cz. 

Děkuji a přeji Vám příjemné prožití konce léta. 

S úctou  

Richard Vaněk

tel.: 602 806 239 (MOŽNO VOLAT PODLE POTŘEBY KDYKOLIV - VČETNĚ VÍKENDŮ A SVÁTKŮ - OD 5,30 HOD. DO 23,00 HOD., EVENT. I POZDĚJI).

e-mail: richard.vanek@seznam.cz 

V Praze 7 - Bubenči dne 20. srpna 2014


 

URČENO VŠEM NÁJEMCŮM BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR S PLYNOVÝM KOTLEM

  

Vážení, 

   dovoluji si Vás informovat, že všechny plynové kotle v domě byly vyčištěny, seřízeny a byly prověřeny také veškeré bezpečnostní prvky (ionizační hlídače, havarijní termostaty), včetně provedení kontroly plynotěsnosti armatur a spojů a měření spalin CO, CO2 a O2 a kontroly přívodu vzduchu ke kotli.

U všech plynových kotlů byl vystaven "Záznam o kontrole plynového zařízení" v objektu Jana Zajíce 924/16, Praha 7 s tím výsledkem, že všechny plynové kotle SPLŇUJÍ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ 

Dále byly provedeny kontroly a čištění všech spalinových cest v domě, zkontrolovány účinné výšky spalinových cest, vyhotoveny odborně způsobilou osobou revizní zprávy dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., s tím výsledkem, že NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ NEDOSTATKY a všechny spalinové cesty v domě jsou v souladu s ČSN 73 4201:2010, případně s ČSN 73 4201 v době napojení spotřebiče na komín. 

Byly také provedeny revizní zkoušky všech ručních hasicích přístrojů v domě, včetně požárního hydrantu. V případě všech ručních hasicích přístrojů s výsledkem VYHOVUJE  a v případě hydrantu s výsledkem kontroly A, tj. VYHOVUJE kontrole požárních vodovodů, příslušenství, měření celkového přetlaku a množství vody podle ČSN 730783 a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb.

            

Rád bych Vám moc poděkoval za spolupráci při zpřístupňování bytů a nebytových prostor v domě za účelem provedení výše uvedených úkonů.

 

V těchto vedrech (a obecně v létě) mají topenáři i plynaři méně práce a s příchodem zimy Vám budou plynové spotřebiče sloužit k Vaší plné spokojenosti.

                

                                       S úctou 

 

                                                                                                 Richard Vaněk

                                                                                                 tel.: 602 806 239

                                                                                                 www.letna.7x.cz

                                                                                                 10. června 2014


OZNÁMENÍ URČENO VŠEM NÁJEMCŮM BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR S PLYNOVÝM KOTLEM
 Vážení,
                dovoluji si oznámit kontrolu, seřízení + vyčistění plynových kotlů a každoroční povinnou revizi spalinových cest (komínů) na den
 
2. června 2014 počínaje 7,45 hod.
 
                Zároveň budou nájemcům nebytových prostor odebrány hasicí přístroje za účelem provedení revize + tlakové zkoušky a následně budou vráceny zpět.
                Vše bude provedeno na mé náklady.
 
                Předem velmi děkuji za Váš čas a za umožnění přístupu do bytů a nebytových prostor.
 
                                               S úctou
 
                                                                                                Richard Vaněk
                                                                                                15. května 2014
 
   Z důvodu četných dotazů si dovoluji pro potřeby drobných oprav v domě zveřejnit kontakt na pana Jiřího Kanáta (instalatérské a zednické práce), tel.: 602 374 766. E-mail: jiri.kanat@seznam.cz.
Telefon a e-mail zveřejňuji po jeho předchozím výslovném souhlasu.
Za sebe mohu svědomitě po mnoha velmi dobrých pracovních zkušenostech pana Kanáta se synem vřele doporučit. Oba jsou dochvilní, ochotní, zkušení a šikovní. Mají sídlo firmy na Praze 7, tudíž je cena nižší o parkovné na území MČ Praha 7.
Richard Vaněk
vyvěšeno: 11. dubna 2014
31. března 2014 - provedeno mytí oken, světel a dveří ve společných prostorách domu.
vyvěšeno: 11. dubna 2014
   V pondělí 10. března 2014 bylo nutné z technických důvodů vyměnit vložku zámku u vchodových dveří do kočárkárny (resp. v úklidové místnosti proti vchodovým dveřím do domu). Nájemcům, kteří mají v úklidové místnosti své elektroměry, plynoměry, kočárky, dětské hračky a jízdní kola, jsem v úterý 11. března 2014 vhodil do poštovních schránek nový klíč od kočárkárny. 
vyvěšeno: 14. března 2014
Vážení,
   v cca 11:00 hod. byla po zásahu servisních techniků společnosti Pražská plynárenská Servis Distribuce, a.s. obnovena dodávka plynu do domu. Technici vyměnili před domem celý ventil (nikoliv pouze sítko, jak tomu bylo u poruchy ze dne 26. listopadu 2013). K poruše tedy došlo prokazatelně a opakovaně na zařízení Pražské plynárenské, a.s.
Ti z Vás, kteří nebyli v době opětovného puštění plynu doma, tak mají zavřené plynové kohouty u plynoměrů. Po návratu domů je možno pomalým pohybem páky kulového uzávěru opět pustit plyn do bytu. JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PŘEDEM ZKONTOROLOVAT, ZDA NEMÁTE OTEVŘENÉ KOHOUTY U PLYNOVÉHO SPORÁKU. Následně je možno znovu zapnout plynová podokenní topidla a plynové kotle v bytech a nebytových prostorech. Pokud by Vám některý ze spotřebičů nešel zapnout, nebo byste si nebyli jisti jeho správným zapnutím, prosím, neváhejte mne kontaktovat a pokusím se zapnout plynový spotřebič společně s Vámi.
 I když jsem poruchu nezpůsobil, považuji za vhodné se omluvit za cca hodinový výpadek plynu v domě.
 Děkuji za pochopení a přeji pěkný víkend.
 S úctou
 Richard Vaněk
7. prosince 2013, 12:00 hod.
Vážení,
   v současné chvíli je opětovně přerušena dodávka plynu do celého domu. Kontaktoval jsem pracovníky Pražské plynárenské, a.s., kteří k nám do domu ihned posílají pohotovostní techniky. V příštím týdnu budu kontaktovat vedení společnosti Pražská plynárenská a.s. s důraznou žádostí o takové řešení situace, aby se podobné případy výpadků dodávky plynu do domu neopakovaly.
   Pokud budu mít v této věci nějaké další zprávy, budu Vás informovat prostřednictvím těchto internetových stránek nebo prostřednictvím e-mailu.
Děkuji.
S pozdravem
Richard Vaněk
7. prosince 2013, 10:07 hod.
Vážení nájemci,
   v současnosti je z neznámých důvodů přerušena dodávka plynu do domu. Kontaktoval jsem pracovníky Pražské plynárenské, a,s., kteří do domu cca do dvou hodin vyšlou techniky. O dalším Vás budu informovat prostřednictvím e-mailu nebo těchto webových stránek.
Děkuji.
S pozdravem
Richard Vaněk
26. listopadu 2013; 11: 35 hod.

Vážení, 

   dovoluji si Vám sdělit, že v cca 12,30 hod. byla obnovena dodávka plynu do domu. Podle vyjádření techniků Pražské plynárenské, a.s. bylo příčinou přerušení dodávky plynu do domu zanesení sítka ve středotlakém uzávěru v chodníku před domem. Přerušení dodávky plynu bylo jednoznačně způsobeno poruchou zařízení Pražské plynárenské, a.s.

Pracovníci PP, a.s. uzavřeli plynové kohouty u všech plynoměrů v domě a postupně se pouští plyn do potrubí za plynoměrem v jednotlivých bytech.

V případě, že Vás pracovníci Pražské plynárenské, a.s. nezastihli doma, prosím, neváhejte mne kontaktovat a společně se pokusíme obnovit dodávku plynu do Vašeho bytu (nebytového prostoru) tak, jak jsem byl ze strany techniků PP, a.s. instruován.  

Pevně doufám, že se jednalo o mimořádný případ a že se podobné výpadky dodávky plynu do domu ze strany Pražské plynárenské, a.s. (snad) nebudou opakovat.  

Děkuji za pochopení a přeji hezký den. 

S úctou

Richard Vaněk

26. listopadu 2013, 14:10 hod.


Určeno všem nájemcům bytů a nebytových prostor  v domě Jana Zajíce 924/16 v Praze 7 - Bubenči

Vážení,

             dovoluji si Vás informovat, že v souvislosti s nezbytnou a naléhavou opravou výkyvů napětí v domovní síti a na základě doporučení včerejšího nočního výjezdu techniků společnosti Pražská energetika Distribuce, a.s. bude zítra, tj. v

 pátek 6. září 2013 mezi 1400 - 1600 hod.

 PŘERUŠENA DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

DO DOMU.

  Oprava bude spočívat ve výměně vadného hlavního stykače v centrálním domovním rozvaděči.

                         Děkuji za pochopení.

                                                                        S úctou

                                                                Richard Vaněk

                                                                                                            5. září 2013

 

   V souvislosti se zvýšenou spotřebou vody v domě jsem požádal podle § 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a podle § 28 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. (prováděcí vyhláška ke zmiňovanému zákonu) o úřední přezkoušení správnosti měření domovního vodoměru.
 vyvěšeno: 19. dubna 2013

Dovoluji si Vás informovat, že při posledním odečtu vody dne 15. března 2013 byla zjištěna v porovnání s předchozími kvartály výrazně vyšší spotřeba vody v domě. Tato zvýšená spotřeba vody je s největší pravděpodobností zapříčiněna dlouhodobě protékající vodou v některém z bytů nebo nebytových prostor v domě.

 I relativně málo protékající rezervoár vody na WC nebo kapající či protékající vodovodní kohoutek v koupelně či v kuchyni dokáže v průběhu delší doby velmi výrazně zvýšit vodné v domě. Protékající kohoutek či netěsnost rezervoáru toalety lze považovat za drobnou opravu, kterou by si měl hradit nájemce na vlastní náklady. S ohledem na výrazné navýšení spotřeby vody v domě v prvním kvartálu roku 2013 budu však případné opravy netěsností a nutné výměny provádět na vlastní náklady. Proto se, prosím, neváhejte na mne obracet v případě, že zjistíte byť i sebenepatrnější únik vody v bytě nebo nebytovém prostoru. Opravu zajistím v co nejkratší době s respektem k Vašim časovým možnostem. V případě, že nebude zjištěna příčina úniku vody, budu muset zajistit kontrolu ve všech bytech a nebytových prostorách v domě. V této souvislosti bych Vás rád informoval, že ze strany monopolního dodavatele vody (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.), došlo od 1. ledna 2013 ke skokovému navýšení ceny vodného a stočného o 12,07 % na současných 74,35 Kč za 1 m3 vody.

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

vyvěšeno na domovní nástěnku, odesláno do e-mailových schránek nájemců, vhozeno do poštovních schránek nájemců : 26. března 2013


Dovoluji si sdělit, že bude v následujících pracovních dnech od 8,00 hod. do cca 16,00 hod. probíhat plynofikace bytu č. 10. ve druhém patře domu. Práce budou trvat dle sdělení zhotovitele asi týden. V rámci probíhajících prací můžete krátce slyšet hluk spojený s prováděním prorážek stěn pro plynové chráničky. Děkuji za pochopení.

 vyvěšeno: 29. ledna 2013

   Prosím všechny nájemce, aby si zkontrolovali, zda jim neprotéká toaleta nebo vodovodní kohoutek či sprcha ... Pokud zjistíte únik vody, prosím, zkontaktujte mne a já nechám NA SVÉ NÁKLADY (NA NÁKLADY PRONAJÍMATELE) netěsnost opravit. I drobný únik vody dovede během týdnů a měsíců výrazně zvýšit celkový odběr vody v domě. Děkuji za pochopení.
 vyvěšeno: 27. ledna 2013

   Od 1. ledna 2013 začala platit plná deregulace nájemného také v Praze, v krajských městech a v některých obcích Středočeského kraje. Poslední fáze deregulace nájemného se týká Prahy, Českých Budějovic, Plzně, Karlových Varů, Liberce, Hradce Králové, Pardubic, Jihlavy, Brna, Olomouce a Zlína a dále obcí Středočeského kraje s počtem obyvatel nejméně 10 000 podle stavu k 1. lednu 2009. Deregulace má základ v zákonu č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 102/1992 Sb. Tento zákon vstoupil v platnost dne 25. května 2011. Úplná deregulace nájemného však byla pro výše uvedená města v důsledku tzv. přechodného ustanovení tohoto zákona odsunuta až na 1.1.2013. Nové znění zákona vychází primárně z toho, že nájemné by mělo být  ve výši v místě a čase obvyklé, přičemž platí, že pokud se nájemce a pronajímatel bytu nedohodnou, rozhodne o výši nájemného soud.
 vyvěšeno: 12. ledna 2013
 

Průměrná míra inflace v roce 2012 dle vyhlášení Českého statistického úřadu byla 3,3 %.
 vyvěšeno: 11. ledna 2013
 

   Inflace za uplynulý kalendářní rok bude oficiálně oznámena na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz) pátý pracovní den po Novém roce v 9,00 hod.
 vyvěšeno: 28. prosince 2012
 

Dovoluji si sdělit, že v následujících dnech budou kameníkem chemicky vyčištěny domovní schody. V případě, že bude na schodech nanesen chemický přípravek, budou majitelé psů a koček v domě kameníkem upozorněni na nutnost přenést svého psa (kočku) přes ošetřované schody. Přípravek na čistění žulových schodů bude aplikován pouze na nezbytně nutnou dobu a následně bude ošetřovaná část schodiště chemicky neutralizována a důkladně umyta. Děkuji za spolupráci.

 vyvěšeno: 11. prosince 2012


   V pondělí 22. října 2012 bylo bohužel specializovanou úklidovou firmou chemicky poškozeno domovní schodiště. V současnosti řeším reklamaci provedené práce, event. náhradu škody. Schodiště tedy není zašpiněné, ale poškozené neodborným zásahem úklidové firmy.
 vyvěšeno: 4. listopadu 2012
 

   Postupně tak, jak jsou nahrazovány tradiční žárovky, vstupuje na scénu společně s moderními žárovkami termín "lumen". Vlastně pouze nahrazuje starou jednotku "watt". V obchodech bude do vyprodání zásob možno zakoupit ještě tradiční žárovky. Zde předkládám srovnání hodnot:
100 W = 1340 lumenů
75 W = 930 lumenů
60 W = 710 lumenů
40 W = 410 lumenů
25 W = 220 lumenů
 vyvěšeno: 7. září 2012
 

Prosím všechny majitele psů, aby své pejsky ve společných prostorách domu vodili na vodítku.
vyvěšeno: 19. srpna 2012
 

Prosím, neodkládejte žádné věci do společných prostor domu, tj. do neobsazených sklepních kójí, sklepních chodeb, na dvůr, domovních chodeb a na půdu. Děkuji.
vyvěšeno: 13. dubna 2012

   Vážení nájemníci, dovoluji si upozornit na možná rizika, plynoucí z podpisu dokumentů podomním prodejcům. Taktéž Policie ČR varuje občany, aby nic nepodepisovali cizím lidem "mezi dveřmi" a nevpouštěli neznámé osoby do svých bytů.
vyvěšeno: 10. února 2012
 

..⇒ODEČET PLYNOMĚRŮ A ELEKTROMĚRŮ V DOMĚ JE PRO ZÁKAZNÍKY PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s. A PRAŽSKÉ ENERGETIKY, a.s. KAŽDOROČNĚ PROVÁDĚN V DUBNU
vyvěšeno: 10.února 2012
 

Vážení a milí nájemníci,
 
                v letošním kalendářním roce si Vás dovoluji (tak, jako každoročně) oslovit v souvislosti s pravidelnými kontrolami a čistěnímpodokenních a komínových plynových topidel, plynových průtokových ohřívačů a případně zároveň také plynových sporáků o jeden měsíc dříve. V letních měsících nebývají servisní technici plynových spotřebičů tolik zavaleni prací, jak tomu bývá v podzimních a zimních měsících.
                Proto se přes léto záležitosti s čistěním spotřebičů vyřizují lépe, pouze s ohledem na dobu dovolených.
 
 Termíny čistění a seřizování plynových topidel před topnou sezónou, prosím, sjednávejte individuálně podle značky (výrobce) jednotlivých spotřebičů v bytě.
 
Zásahy neautorizovaných servisních techniků, tj. opravářů bez oprávnění k opravám příslušných značek, nejsou vhodné!
 
   V případě plynových spotřebičů značek GAMAT, KARMA, MORA, MORA-TOP, WAW a VAFKYje možno kontaktovat následující firmy na území MČ Praha 7:
·         Pavel Borovička, Heřmanova 1120/7, 170 00 Praha 7 - Bubeneč, tel.: 220 879 215 nebo tel.: 602 680 875.
·         Kovoslužba Praha, a. s., tel.: 800 105 686 (zákaznická linka zdarma pondělí-pátek 7-21 hod., sobota + neděle 9-19 hod.) nebo tel.: 283 101 814 nebo tel.: 606 327 768 www.kovosluzba-praha.cz/opravy-servis-topidla-karmy-prutokove-ohrivace-sporaky.asp., Dělnická 53, 170 00 Praha 7 - Holešovice, e-mail: servis@kovosluzba-praha.cz (sporáky AMICA, ARDO, BEKO, FAGOR, GORENJE, MORA, TECNOGAS, ZANUSSI).
·         TONKA,spol. s.r.o., Jana Zajíce 167/36, Praha 7, tel. mobil: 603 554 995 nebo tel.+fax: 220 571 177.
 
Pokud máte plynový kotel značky VAILLANT, můžete kontaktovat následující firmy:
·         SEPLYKO, spol. s r.o., Kamenická 50, Praha 7, tel.: 233 379 938, 603 224 360, www.seplyko.cz, e-mail: info@seplyko.cz.
·         TECHNOSAN, spol. s.r.o., Milady Horákové 807/31, Praha 7, tel.: 233 377 987 nebo 233 379 286, fax: 233 373 369. E-mail: studenejdoktor@volny.cz.
·         TONKA, spol. s.r.o., Jana Zajíce 167/36, Praha 7, tel. mobil: 603 554 995 nebo tel.+ fax: 220 571 177.
 
   Na kontrolu a vyčistění plynového kotle značky PROTHERM, můžete kontaktovat následující firmy:
·         HARISO, spol. s r.o., Přístavní 13, Praha 7, tel.: 266 710 855 nebo 724 072 797. E-mail: hariso@volny.cz. www.hariso-praha.cz.
·         SEPLYKO, spol. s r.o., Kamenická 50, Praha 7, tel.: 233 379 938, 603 224 360, www. seplyko.cz, e-mail: info@seplyko.cz.
 
   Na kontrolu a vyčistění plynového kotle značky JUNKERS, můžete kontaktovat následující firmy:
·         TONKA, spol. s.r.o.  Jana Zajíce 167/36, Praha 7, tel. mobil: 603 554 995 nebo tel.+fax: 220 571 177.
 
·         Na autorizované opravy a údržby plynových spotřebičů výše uvedených značek je - mimo firmy se sídlem (resp. provozovnou) na území MČ Praha 7 - možno kontaktovat firmu KOVOSERVIS - plyn, spol. s r.o. na telefonním čísle: 222 726 834, Laubova 4/1689, Praha 3 - Vinohrady, www.kovoservis-plyn.cz, e-mail: obchod@kovoservis-plyn.cz. S touto firmou mám dlouhodobě dobré zkušenosti. Je však nutno počítat s navýšením celkové částky o úhradu parkovného v naší městské části.
 
Výše uvedené kontakty jsou doporučující, je možno samozřejmě kontaktovat i jiné oprávněné firmy.  
   Pokud máte zcela jiný typ kotle nebo plynového spotřebiče, jehož značka není výše uvedena, potom je seznam příslušných opravářů uveden vždy v záručním listě nebo v návodu na použití výrobku, případně je možno kontakt příslušného technika najít ve Zlatých stránkách nebo na internetu. V případě potřeby rád pomohu s vyhledáním vhodné značkové servisní firmy (resp. technika).
    Pravidelné čistění všech plynových spotřebičů v domě před zimou je nezbytné z důvodů bezpečnosti a prodloužení životnosti výrobku, dále k zajištění bezporuchového provozu, zachování účinnosti plynového zařízení, nezkracování jeho životnosti a zejména i k naplnění zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Pravidelné prohlídky plynových zařízení se proto doporučují provádět i po záruční době. Je možno také uzavřít mezi zákazníkem a výrobcem (resp. autorizovanou servisní firmou) smlouvu k provádění těchto prohlídek.
   Pro případné výměny zcela nefunkčních a neopravitelných plynových spotřebičů z prostředků pronajímatele bude požadováno předložení dokladů vykazujících skutečnost, že o příslušné zařízení bylo pravidelně pečováno dle příslušných technických norem (tj. že k vyřazení nefunkčního spotřebiče došlo vlivem běžné opotřebovanosti a ne vlivem zanedbání pravidelných odborných servisních kontrol a to hlavně ve smyslu čistění a seřizování před topnou sezónou). Z tohoto titulu si doklad o periodické kontrole spotřebičů pečlivě uschovejte.
   Čistění spotřebičů hradí ve smyslu § 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. (k § 687 odst. 2 občanského zákoníku) v rámci běžné údržby bytu nájemce, tj.prohlídky si objednává a hradí uživatel výrobku. Ceny za provedení prohlídky a vyčistění výrobku jsou smluvní.
 
   Další informace je možno získat na internetových stránkách www.letna.7x.cz.
Pro Vaši kontrolu by měly být provedeny autorizovaným servisním technikem následující úkony:
 
1. ZÁVĚSNÉ KOTLE A KOTLOVÉ MODULY
a)          Provést seřízení expanzní nádoby. Vyčistit a zkontrolovat funkci automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu.
b)          Demontovat plynový hořák, zbavit ho všech nečistot (tlakově profouknout), provést vizuální kontrolu štěrbin hořáku, očistit trysky, dále očistit elektrody a primární výměník (spaliny-voda). Celou spalovací komoru vyčistit vysáním prachu. Před uzavřením spalovací komory seřídit vzdálenost elektrod. Zkontrolovat, není-li poškozena izolace vysokonapěťových kablíků (k elektrodám).
c)          U kotle s věčným plamenem vyčistit a seřídit pilotní hořák.
d)          Vyčistit ventilátor, v případě nánosu nečistot vyprat oběhové kolo v saponátové lázni, zkontrolovat těsnost manostatových hadiček, zbavit je kondenzátu nebo usazenin z něho a zkontrolovat seřízení manostatu.
e)          U kotlů s ohřevem teplé užitkové vody (zejména pak při sníženém účinku ohřevu), provést odvápnění (proplach) sekundárního výměníku (voda-voda). Demontovat trojcestný ventil na díly a provést vyčištění veškerých vnitřních částí. Vyčistit vstupní síto užitkové vody. Zkontrolovat stav anody (výměna anody není záruční oprava).
f)           Ověřit správný odtah spalin.
g)          Zkontrolovat těsnost všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí, zejména je nutné zkontrolovat těsnost připojení vedení plynu. Zkontrolovat dotažení konstrukčních spojů.
h)          Vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části, provést nastavení výkonu kotle, zkontrolovat činnost a funkce zapalování, zhášení celého zařízení, to je ovládacích a bezpečnostních prvků.
i)           Provést orientační kontrolu elektroinstalace (např. není-li poškozena izolace, nevisí-li někde volné kabely atd.) zvláště všech spojů ochranného vodiče.
j)           Demontovat primární výměník (spaliny-voda), jeho lamely prostříkat tlakem vody a ponořením lamel do saponátového roztoku, provést očištění. Vnitřní část výměníku pročistit tlakovou vodou (proti směru oběhu otopné vody). V případě silného znečištění vnitřní části výměníku (krusty) se doporučuje čištění chemické (např. DETEXEM). Při chemickém čištění na straně užitkové vody je nutno provést po jeho ukončení neutralizaci.
k)          Provést demontáž motorové části oběhového čerpadla, očistit jeho oběžné kolo a třecí plochy statoru a rotoru.
 
 2. STACIONÁRNÍ A KONDENZAČNÍ KOTLE
a)        Demontovat držák hořáku, vyfoukat tlakově (kompresorem) nečistoty z hořákových trubic, provést vizuální kontrolu štěrbin hořáku. Očistit trysky.
b)       Očistit elektrody a provést jejich seřízení. Zkontrolovat izolaci vysokonapěťových kabelů k elektrodám.
c)        U kotlů s věčným plamínkem vyčistit a seřídit pilotní hořák.
d)       Zkontrolovat průchodnost litinového kotlového výměníku.
e)        Ověřit správný odtah spalin.
f)        Vyjmout plynový ventil a vysát nečistoty ze sítka na vstupní části. Po zpětné montáži seřídit tlak plynu a prověřit spotřebu plynu při maximálním a minimálním výkonu. Prověřit těsnost plynového vedení.
g)       Provést orientační kontrolu elektroinstalace, zvláště všech spojů ochranného vodiče.
h)       U kotlů KLZ a KKZ vyčistit čerpadla a zkontrolovat stav anody a vnitřní části zásobníku + kontrola poj. ventilu TV.
i)         Zkontrolovat a případně doplnit tlaky v expanzních nádobách.
j)         U kondenzačního kotle vyčistit spalovací prostor nerezového výměníku, vyčistit sifon, provést jeho zavodnění a zkontrolovat těsnost odvodu kondenzátu.
k)       Provést kontrolu a nastavit CO2.
 
3. KOTLE S TLAKOVÝMI HOŘÁKY
a) Vyčištění tlakového prostoru kotlového tělesa a kontrola jeho průchodnosti.
b) Kontrola komínového tahu.
c) Seřízení hořáku na parametry uváděné výrobcem.
d) Provést orientační kontrolu elektroinstalace, zvláště spojů ochranného vodiče.
e) Kontrola funkcí bezpečnostních prvků.
 
4. ELEKTROKOTLE
a)        Provést orientační kontrolu elektroinstalace, dotáhnout silové vodiče (topné spirály, stykače, svorkovnice) a zkontrolovat lisované spoje na nožích relé.
b)       Provést demontáž motorové části oběhového čerpadla, vyčistit třecí plochy statoru a rotoru, vyčistit odvzdušňovací ventil.
c)        Zkontrolovat těsnost spojů na trubkách otopné vody a tělesech.
d)       Zkontrolovat a případně doplnit tlak v expanzní nádobě.
e)        Zkontrolovat funkci havarijního termostatu.
 
   Děkuji za pochopení a přeji příjemné prožití letních měsíců
 
 
S úctou                
     
Richard Vaněk
 
 
V Praze 7 - Bubenči dne 1. srpna 2012
 


 
01.10.2020 18:21:09
richard.vanek
FOTOGRAFIE DOMU - ZMENŠENÁ.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one