POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Pražská plynárenská, a.s.


Národní 37
110 00 Praha 1 – Nové Město

telefon: 267 171 111
fax: 267 171 030
e-mail: callcentrum@ppas.cz
internet: www.ppas.cz

zákaznická linka: 840 555 333
pohotovost plyn: 1239 (nonstop)

 

Zákaznická linka (po–pá 7–19 hod.)
Využití telefonního čísla, které je společné s Pražskou energetikou, a.s., Vám usnadní správu obou médií a při meziměstském volání zaplatíte vždy jen místní tarif.

840 555 333

Fax

267 174 222

Ústředna – spojovatelka (po–čt 7–16 hod., pá 7–14.45 hod.)
Na tomto čísle nejsou poskytovány informace.

267 171 111

Fax na ústřednu

267 171 030

Pohotovostní a poruchová služba

1239 (nonstop)

 

Prostřednictvím zákaznické linky vyřídíte:

 • změnu výše zálohy i termínu placení

 • žádost o úřední přezkoušení plynoměru

 • objednání výměny plynoměru

 • nahlášení samoodečtu

Můžete objednat termín návštěvy pracovníka v souvislosti se službami v terénu, které Vám nabízí:

 • ukončení smlouvy včetně odebrání plynoměru nebo přerušení dodávky plynu

 • výměnu nefunkčního plynoměru

Získáte:

 • informace o potřebných dokladech nutných při vyřizování záležitostí ohledně odběru zemního plynu a poradenské činnosti

 • informace o obchodních podmínkách

 • informace o platných cenách

 • informace o fakturaci, stanovování optimální výše záloh na odebíraný plyn

 • informace o platební morálce

 • informace o stavu vyřízení žádosti o odběr plynu

 • informace o nově nabízených službách a změnách

 

K identifikaci a pro rychlé vyřízení žádosti si, prosím, připravte Vaše odběratelské číslo, které naleznete na faktuře.

 

_________________________________________________________________

Pražská energetika, a.s.

Jungmannova 36/31

110 00 Praha 1 - Nové Město

Návštěvní hodiny

 

Pondělí

9:00 - 18:00

Úterý

9:00 - 18:00

Středa

9:00 - 18:00

Čtvrtek

9:00 - 18:00

Pátek

9:00 - 12:00

 

Dopravní spojení MHD

Metro B - stanice Můstek (výstup Jungmannovo náměstí) Tramvaj k obchodnímu domu Tesco (Národní třída)

Parkovací možnosti

Pobočka je umístěna v srdci Prahy 1, která je rozdělena na parkovací zóny. Možnost neplaceného parkování v okolí neexistuje. Parkovací automaty jsou v Jungmannově ulici, na Národní třídě a v Perlové ulici. Placené parkoviště je v polovině Národní třídy. Po 10. hodině je převážná část parkovacích míst obsazena. Placené podzemní garáže jsou také pod Národním divadlem. Větší placené parkovací možnosti jsou na Karlově náměstí, hlídané parkoviště. Doporučujeme nechat
osobní vozidlo někde na trase metra a použít městskou hromadnou dopravu.

Telefonické spojení

 

Telefon

267 055 555
840 555 333  - společné číslo s Pražskou plynárenskou, a. s. Usnadní Vám správu obou médií a při meziměstském volání zaplatíte vždy jen místní tarif.

Fax

267 055 505

E-mail

pre@pre.cz

Provozní doba

 

pondělí – pátek 7:00 – 19:00

 

Co všechno můžete v Zákaznickém centru zařídit?

 • přijímají žádosti a uzavírají smlouvy o dodávce elektřiny se zákazníky odebírajícími elektřinu ze sítí nízkého napětí (domácnosti, podnikatelé a ostatní zákazníci)

 • provádí změny obchodních údajů (adresa, sazba za elektřinu, výše záloh apod.)

 • fakturují spotřebovanou elektřinu a řeší případné reklamace vyúčtované spotřeby

 • montují měřící zařízení (elektroměry, přijímače HDO)

 • pravidelně kontrolují měřící zařízení, včetně jejich výměny k úřednímu ověření

 • přijímají hlášení o poruchách měřících zařízení a zprostředkovávají výměnu poškozených nebo vadných přístrojů

 • radí při volbě vhodné sazby za dodávku elektřiny

 • informují o všeobecných připojovacích podmínkách, postupech při vyřizování požadavků (zvýšení výkonu, nová připojení apod.)

 • informují o evidovaných oprávněných osobách, které mají v zásobovacím území PREdistribuce oprávnění k pracím v neměřených částech elektrického zařízení (před elektroměrem) a které potvrzují žádosti o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny

Co můžete vyřídit a získat prostřednictvím  Zákaznické linky?

 • změnu výše záloh

 • změnu platebního způsobu

 • nahlásit odečet

 • ukončení odběru

 • změnu zasílací adresy

 • doplnění údajů o DIČ

 • doplnění čísla telefonu, faxu nebo mobilního telefonu

 • upozornit na dlouhodobou nepřítomnost

 • změnu jména odběratele

 • změnu četnosti záloh

 • změnu sídla společnosti

 • vystavení opisu faktury


Informace o:

 • fakturaci a stanovení výše záloh

 • cenách 

 • době spínání  nízkého tarifu 

 • kontaktních místech 

 • obchodních a technických postupech

 • nformace o obchodních podmínkách

 • Pražské energetice, a.s. 

Poruchová linka 224 915 151 (224 919 473 - pouze při ohrožení života) a nově i kontaktní e-mail poruchy@pre.cz je specializované pracoviště, které nepřetržitě přijímá veškerá telefonická a e-mailová hlášení poruch v dodávce elektrické energie na území Prahy a Roztok. Zároveň poskytuje vybrané služby:

 • přijímá hlášení poruch v dodávce elektrické energie v zařízení PREdistribuce
 • podává informace o průběhu obnovy dodávky elektřiny
 • přijímá hlášení havarijních situací v cizím zařízení s rizikem ohrožení života či vzniku škod velkého rozsahu
 • přijímá hlášení poruch HDO a elektroměrů
 • přijímá žádosti o připojení krátkodobých odběrů
 • podává informace o plánovaném vypínání, včetně odběratelských trafostanic

- převzato z www.ppas.cz a www.pre.cz ze dne 20. července 2007

_______________________________________________________

 

FOTOGRAFIE DOMU - ZMENŠENÁ.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one